Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NFZ wydał komunikat w sprawie dyżurów aptecznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 23 stycznia 2024 09:59

NFZ wydał komunikat w sprawie dyżurów aptecznych - Obrazek nagłówka
Fot. Tomasz Kobosz
Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat dla podmiotów prowadzących aptekę w sprawie pełnienia dyżurów. Chodzi pracę aptek w porze nocnej i w dni wolne. Dyżury są finansowane ze środków publicznych.

Przepisy wprowadzające możliwość wyznaczenia aptek do pełnienia dyżurów finansowanych ze środków Funduszu weszły w życie 1 stycznia 2024 r. Finansowaniu ze środków Funduszu podlegają dyżury przeprowadzone w aptece ogólnodostępnej, wskazane w uchwale zarządu powiatu. Jeżeli zarząd powiatu wskaże w uchwale kilka aptek do pełnienia dyżurów w poszczególnych dniach (nierównocześnie), Fundusz sfinansuje dyżury osobno w każdej z wyznaczonych aptek.

Fundusz pokrywa koszt jednego dyżuru danego rodzaju w konkretnym dniu. Na przykład, jeżeli do pełnienia dyżuru jednego rodzaju w konkretnym dniu, zostaną wyznaczone dwie apteki, finansowanie ze środków Funduszu przysługuje jednej aptece.

Dyżury finansowane przez Fundusz dzielą się na pełnione:

 • w dzień wolny od pracy przez 4 godziny zegarowe w przedziale między godziną 10:00 a 18:00,
 • w porze nocnej przez 2 godziny zegarowe w przedziale między godziną 19:00 a 23:00.

Dyżur w dzień wolny od pracy obejmuje:

 • niedziele,

dni:

 • 1 stycznia - Nowy Rok,
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja - Święto Państwowe,
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Dyżur w porze nocnej obejmuje każdy dzień roku kalendarzowego – od godz. 19.00 do 23.00 (w tym weekendy oraz dni świąteczne).

Finansowanie dyżuru w dzień wolny od pracy nie wyklucza finansowania przez Fundusz dyżuru w porze nocnej. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia za godzinę pełnionego dyżuru jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Godzina dyżuru to wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie o równowartości 3,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przeliczeniu na 1 godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru.

W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wynagrodzenie godzinowe jest waloryzowane. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. stawka za godzinę dyżuru wynosi 148,47 zł. Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. będzie to kwota 150,50 zł za godzinę dyżuru.

Zarząd powiatu może wyznaczyć aptekę do pełnienia dyżuru ponad 4 godziny w dzień wolny od pracy lub ponad 2 godziny w porze nocnej. W tej sytuacji powiat z własnych środków finansuje godziny dyżuru apteki ponad wymiar, za który płaci Fundusz.

Aby podpisać umowę, oddział wojewódzki NFZ przekaże aptece wskazanej do dyżurowania w uchwale zarządu powiatu informację w Portalu NFZ (Portal świadczeniodawcy/SZOI) o rozpoczęciu postępowania w sprawie zawarcia umowy. W zawiadomieniu Fundusz wezwie podmiot prowadzący aptekę do uzupełnienia niezbędnych danych w Portalu NFZ, które dotyczą harmonogramu dyżurów oraz do przekazania dokumentacji – wniosku w sprawie numeru rachunku bankowego i pełnomocnictwa – jeżeli jest ustanowione.

Po uzyskaniu prawidłowych, kompletnych informacji i dokumentów oraz po zatwierdzeniu w oddziale Funduszu uzupełnionego przez aptekę harmonogramu, Fundusz niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, prześle podmiotowi prowadzącemu aptekę umowę w celu jej podpisania lub poinformuje podmiot o możliwości podpisania umowy w siedzibie oddziału Funduszu.

Podstawę rozliczeń i płatności za dyżury udzielone w okresie rozliczeniowym stanowią rachunek (lub faktura) oraz zestawienie liczby godzin przeprowadzonych dyżurów.

Oprac. na podst.: NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także