Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Pielęgniarki i położne z nowymi uprawnieniami. Chodzi o recepty i skierowania

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 lutego 2023 17:17

Pielęgniarki i położne z nowymi uprawnieniami. Chodzi o recepty i skierowania - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540, z późn. zm.), wprowadzono możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK).

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić, pacjentom korzystających ze świadczeń z zakresu profilaktyki ChUK, skierowanie na badania diagnostyczne tj.: stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu; triglicerydów i poziomu glukozy.

Natomiast zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (Dz. U. z 2018 r. poz. 299), pielęgniarka nie posiada uprawnienia do wystawienia skierowania na ww. badania. Wobec czego istnieje potrzeba dokonania uspójnienia ostatniego z przywołanych rozporządzeń do obowiązującego stanu prawnego.

Projektowana regulacja ma na celu ujednolicenie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będą mogły realizować świadczenia profilaktyczne w ramach programu profilaktyki ChUK. Natomiast świadczeniobiorcy będą mogli uzyskać od pielęgniarki lub położnej POZ zlecenie na badania biochemiczne krwi: stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów. Równocześnie w grupie badań mikrobiologicznych dodano badanie diagnostyczne – test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek. Wprowadzona zmiana umożliwi pielęgniarkom i położnym wystawianie skierowania na wykonanie testów antygenowych służących do wykrywania obecności antygenów wirusa SARS-CoV-2, co przyczyni się do poprawy dostępności do świadczeń diagnostycznych.
Pielęgniarki i położne będą mogły samodzielnie ordynować substancje czynne z grupy leków przeciwzakaźnych stosowanych w chorobach dróg moczowych oraz z grupy leków stosowanych do leczenia trudno gojących się ran i oparzeń, wystawiać recepty i zlecenia na cewniki urologiczne niepowlekane, opatrunki z grupy opatrunków hydrożelowych oraz hydrożelowych złożonych (opatrunki wydawane w aptece na receptę).

Ponadto wykaz wyrobów medycznych do ordynowania i zlecania przez pielęgniarki i położne został uzupełniony o paski do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu oraz igły do insulin.
Projektowane przepisy umożliwią zwiększenie dostępności świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej, bez konieczności odbycia przez świadczeniobiorcę wizyty lekarskiej, a także poprawa statusu zawodowego pielęgniarek i położnych potwierdzonego uzyskaniem szerszych uprawnień i kompetencji zawodowych, jako potwierdzenie poziomu wykształcenia, zdobytej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także