Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Rozporządzenie MZ ws. specjalizacji wejdzie w życie zbyt późno

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 25 sierpnia 2022 08:44

Rozporządzenie MZ ws. specjalizacji wejdzie w życie zbyt późno - Obrazek nagłówka
nil
Publikujemy stanowisko Prezydium NRL w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, negatywnie ocenia sposób prowadzenia prac nad przygotowaniem projektu tego aktu prawnego, którego skutkiem będzie zbyt późne jego wydanie i opublikowanie.

Przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, ze zm.) wprowadzające zmiany w regulacjach dotyczących kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów, których wdrożenie wymaga wydania tego aktu wykonawczego, weszły już w życie 1 sierpnia 2022 r. Od dawna wiadome było, że projektowany akt jest niezbędny dla właściwego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym składania wniosków do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed jesiennym postępowaniem kwalifikacyjnym, które rozpocznie się w dniu 1 października 2022 r. Tak późne wydanie aktu wykonawczego do ustawy uniemożliwia zarówno lekarzom, lekarzom dentystom, jak również organom prowadzającym to postępowanie, w szczególności wojewodom, właściwe przygotowanie się do procesu rekrutacji. Budzi to obawy samorządu lekarskiego, a w szczególności lekarzy i lekarzy dentystów zamierzających uczestniczyć w tym postępowaniu, czy jesienne postępowanie kwalifikacyjne, które ma odbywać się według nowych zasad, zostanie przeprowadzone bez zakłóceń.

W ocenie samorządu lekarskiego nieuzasadnione jest przyznawanie w postępowaniu konkursowym aż 140 punktów w przypadkach wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 5 i 6 oraz ust. 3 projektu rozporządzenia tj. w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test lub za egzamin oraz za posiadanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, który został na podstawie odrębnych przepisów uznany za równoważy z PES. Postulujemy przyznawanie w tych przypadkach minimalnej liczby punktów możliwej do uzyskania za egzamin specjalizacyjny zgodnie z § 4 projektu Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego zawartego w załączniku nr 7 do projektu rozporządzenia, tj. 116 punktów.

Natomiast załącznik nr 7 zawierający Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w niewystarczająco precyzyjny sposób opisuje sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także