Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

MZ porządkuje podział zadań w radioterapii

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 21 czerwca 2024 11:38

MZ porządkuje podział zadań w radioterapii - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Projektowane rozporządzenie porządkuje podział zadań realizowanych w radioterapii przez fizyków medycznych, zarówno specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej, jak również fizyków bez specjalizacji z tej dziedziny. Projekt przyjmuje rozwiązanie, że specjaliści w dziedzinie fizyki medycznej wykonują zadania polegające na: weryfikacji planów leczenia (§ 12 ust. 6), nadzorze nad kontrolą dawki oraz czasu napromieniania (§ 14 ust. 2), zatwierdzaniu dawek w planie leczenia, uprzednio zweryfikowanych przez pomiar lub niezależne obliczenia (§ 15) oraz zatwierdzaniu weryfikacji planów leczenia dla technik statycznych oraz dynamicznych (§ 16 ust. 1 pkt 7), a zatem zadania o charakterze nadzorczo-zatwierdzającym czynności, które mogą być wykonywane przez innych fizyków. Inne bowiem czynności, takie jak: kontrola dawki oraz jednostek monitorowych (czasu napromieniania), wykonywanie pomiarów lub obliczeń na potrzeby weryfikacji dawki w planie leczenia oraz wykonywanie dozymetrycznej weryfikacji planów leczenia będą mogli wykonywać fizycy bez specjalizacji w dziedzinie fizyki medycznej, w tym także osoby w trakcie specjalizacji z tej dziedziny.

Rozwiązanie takie z jednej strony umożliwi zachowanie bezpieczeństwa realizacji procedur radioterapeutycznych, a z drugiej – zapewnieni właściwe wykorzystanie kompetencji specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej, przy jednoczesnym umożliwieniu nabywania doświadczeń przy realizacji radioterapii fizykom nie posiadającym specjalizacji (w tym także osobom w trakcie specjalizacji w dziedzinie fizyki medycznej).

Źródło: RCL

Tematy

radioterapia

Podobne artykuły

Tomasiewicz
Medyczna Racja Stanu

Wirusowe zapalenie wątroby - skala problemu w Polsce

13 czerwca 2022
kasia-szczerbowska-
Światowy Dzień Schizofrenii

Schizofrenia - jak wyjść z kryzysu psychicznego?

23 maja 2022
iStock-964754892
7 kwietnia 2022

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także