Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Rusza nabór do Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 12 stycznia 2023 08:54

Rusza nabór do Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych - Obrazek nagłówka
Resort zdrowia informuje o rozpoczęciu procesu powoływania Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych.

Do zadań Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych należeć będzie:

1) dokonywanie wpisów do spisu ratowników medycznych prowadzonego na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych;

2) prowadzenie spisu ratowników medycznych;

3) zorganizowanie i zwołanie pierwszych zgromadzeń wojewódzkich oraz w przypadku, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy, dokonanie podziału na rejony i zorganizowanie oraz zwołanie pierwszych zebrań rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego;

4) opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych uwzględniającego sposób wyboru delegatów, o którym mowa w art. 125 ust. 4 ustawy, oraz opracowanie projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych.

Kto może zgłaszać kandydatów do KOSRM i do kiedy?

Do dnia 31 stycznia 2023 r. mogą to zrobić organy ogólnopolskich związków zawodowych i stowarzyszeń

- zrzeszających co najmniej po 500 ratowników medycznych,

- działających co najmniej przez 3 lata poprzedzające dzień wejścia w życie ustawy (tj. dzień 5 stycznia 2023 r. w zakresie art. 227 - 232).

W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko każdego z kandydatów, numer telefonu, adres do korespondencji i należy do niego dołączyć:

  • podpisany przez osoby uprawniane do reprezentacji właściwego organu związku zawodowego albo stowarzyszenia oświadczenie o spełnianiu przez związek zawodowy albo stowarzyszenie warunków określonych w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
  • podpisany przez osoby uprawniane do reprezentacji właściwego organu związku zawodowego albo stowarzyszenia formularz zgłoszenia kandydata na członka Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych
  • podpisane przez każdego z kandydatów Oświadczenie Kandydata na członka Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych.

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także