Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

W Polsce wykonuje się trzy razy mniej badań laboratoryjnych niż w Czechach

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 14 września 2023 10:00

W Polsce wykonuje się trzy razy mniej badań laboratoryjnych niż w Czechach - Obrazek nagłówka
Rozmowa z Barbarą Kopeć, Diagnostyka S.A., członkinią zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Medexpress: Jakie obecnie są wyzwania w obszarze diagnostyki laboratoryjnej?

Barbara Kopeć: Chciałabym pokazać je od strony Forum Medycyny Laboratoryjnej, które w ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej działa już od kilku lat, zrzesza rzeczywiście największe niepubliczne podmioty organizujące diagnostykę laboratoryjną w Polsce. I o ile bardzo mocno ze sobą konkurujemy, o tyle w ramach Forum współpracujemy nad legislacją, która dotyka medycyny laboratoryjnej w Polsce. I teraz te wyzwania oceniamy na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyka całej dziedziny medycyny w Polsce. Także w diagnostyce laboratoryjnej braki kadrowe występują i związane są przede wszystkim z zanikiem stanowiska jakim jest technik analityki medycznej. To niezwykle cenny zawód, który zanika (kilkanaście lat temu zdecydowano o likwidacji szkół). I tutaj możemy pochwalić się sukcesem, bo w ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej, razem z Fundacją Opiekun Medyczny, udało się doprowadzić do powstania ustawy o dodatkowych zawodach medycznych. Jest w niej mowa o możliwości pobierania krwi do badań laboratoryjnych przez opiekuna medycznego. To się nazywa „pobieranie krwi do badań laboratoryjnych” i my doprowadziliśmy do tego, że opiekunowie mają zmieniony zakres i podstawy nauczania, będą mogli w przyszłości, po ukończeniu szkół, pobierać krew do badań laboratoryjnych. Dlaczego to jest ważne? Otóż, jak pokazują dane literaturowe, 75 proc. błędów laboratoryjnych (to że państwo otrzymacie zły wynik) zaczyna się w fazie przedlaboratoryjnej. I dla nas jest bardzo ważne, żeby, w momencie kiedy zanika zawód technika, powstały nowe kadry i żebyśmy mogli zapewnić pobieranie materiału do badań laboratoryjnych na odpowiednim poziomie i jednocześnie te badania wykonywać. Warto powiedzieć, że w Polsce, w stosunku do Czech, wykonuje się trzy razy mniej badań laboratoryjnych. Myśląc więc o profilaktyce, o tym, że chcemy być zdrowsi, wiedzieć jaki jest stan naszego zdrowia, bo by zapobiegać chorobom należy wykonywać rytmicznie wcale proste i niezbyt kosztowne badania laboratoryjne. To jest taki sukces i pokazanie w jaki sposób, firmy zrzeszone w Forum, mogą doprowadzić do takich rozwiązań. Kolejna sprawa, nad którą teraz pracujemy, to jakość badań laboratoryjnych, medycyny laboratoryjnej w Polsce. O ile bardzo cieszymy się z uchwalenia ustawy o jakości w medycynie, o tyle medycyna laboratoryjna i jakość w medycynie laboratoryjnej rządzą się innymi prawami. Chcemy zebrać wszystkie aspekty, które decydują o rzetelnym wyniku laboratoryjnym, na podstawie którego lekarz decyduje o leczeniu, który mówi o rzeczywistym stanie mojego zdrowia w zakresie, o którym ten parametr mówi i lekarz, na jego czy jeszcze innych wyników podstawie, może decydować co dalej z moją terapią. Żeby do tego doprowadzić trzeba ułożyć całą masę elementów. Dlatego w ramach Forum, w styczniu 2024 roku zorganizujemy konferencję o jakości w medycynie laboratoryjnej, zbierzemy wszystkich, którzy poszczególne elementy tej jakości muszą zabezpieczyć by taki wynik laboratoryjny był rzetelny. I spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem. Niektórzy mówią, że wreszcie pozbieramy wszystkie elementy byśmy mogli o nich w jednym miejscu porozmawiać i zaproponować takie rozwiązanie, by patrząc np. oczami Ministerstwa Zdrowia, powiedzieć: tak w tym laboratorium dzisiaj robią dobrze cholesterol, wyniki są rzetelne. I to jest drugi zakres naszego zainteresowania czyli kadry i jakość.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także