Zmiany dot. świadczeń gwarantowanych w psychiatrii

Medexpress

Opublikowano 13 lipca 2022, 08:20

Medexpress

Opublikowano 13 lipca 2022, 08:20

Potrzeba wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.), jest związana z wdrażaniem reformy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży i ma na celu usunięcie nieścisłości, doprecyzowanie przepisów, uwzględnienie postulatów ekspertów współpracujących z Ministerstwem Zdrowia oraz wynika z wejścia w życie w dniu 6 kwietnia 2022 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 744), które wprowadziło nową specjalizację w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Koniecznym jest również doprecyzowanie przepisów odnoszących się do realizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym.

Biorąc pod uwagę zakres wiedzy i umiejętności specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień, rozporządzenie wymaga uzupełnienia o osoby odbywające szkolenie specjalizacyjne oraz posługujące się tytułem specjalisty w tej dziedzinie.
Mając na uwadze powyższe w projekcie rozporządzenia zaproponowano uaktualnienie definicji pojęć instruktora terapii uzależnień, osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień, osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, specjalisty psychoterapii uzależnień oraz dodanie definicji osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień.
W konsekwencji powyższego zaproponowano odpowiednie zmiany w załącznikach nr 2, 5 i 7 do rozporządzenia.
Dodano definicję spotkania społeczności oraz rozszerzono wykaz świadczeń opisanych w § 3 o świadczenia opisane w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
Projekt wprowadza też zmiany w zasadach realizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym. Zmiany mają na celu doprecyzowanie warunków realizacji świadczeń a co za tym idzie umożliwienie ich właściwej wyceny.
Propozycja nowego brzmienia załącznika nr 8 do rozporządzenia wprowadza zmiany warunków, jakie są obowiązani spełniać świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych. Wprowadzone modyfikacje dotyczą przede wszystkim wymagań dotyczących warunków realizacji świadczeń gwarantowanych w części personel oraz organizacja udzielania świadczeń.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

psychiatria / uzależnienia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31