Zmiany w świadczeniach stomatologicznych dla dzieci i młodzieży

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Medexpress 2021-03-18 08:53
Projekt rozporządzenia dostosowuje wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.) do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 417), które wprowadziło dwa nowe zakresy świadczeń w leczeniu stomatologicznym:
1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole oraz
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.
Projekt rozporządzenia wprowadza w części 2 tabeli nr 1 „LECZENIE STOMATOLOGICZNE” załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmiany polegające na:
1) rozszerzeniu zakresu o nowy przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole;
2) wprowadzeniu dwóch warunków premiujących kompleksowość;
3) usunięciu warunku lokalizacji gabinetu stomatologicznego w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej.
Ponadto w przepisie przejściowym proponuje się, aby oferenci realizujący dotychczas świadczenia w gabinecie stomatologicznym w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej w ramach umowy na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci, mogli, w postępowaniu przeprowadzanym w 2021 r. po raz pierwszy na danym obszarze, uzyskać dodatkowe punkty w kryterium „Ciągłość” w ramach nowego przedmiotu postępowania - odrębnie kontraktowanych świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole. Mimo formalnego braku kontynuacji umowy w tym samym zakresie, będą oni faktycznie realizować ten sam zakres świadczeń co dotychczas, co czyni zasadnym premiowanie ich za zachowanie ciągłości realizacji świadczeń.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także