Rzecznik Praw Pacjenta:

Życie każdej osoby jest wartością nienaruszalną

Medexpress

Opublikowano 28 czerwca 2021, 09:00

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 28 czerwca 2021, 09:00

Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta opublikowano rekomendacje prac zespołu ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych.

- Życie każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci jest wartością nienaruszalną, w szczególności uznając swobodę wyznania i poglądów każdego pacjenta. Ograniczenie się do łagodzenia objawów, do opieki paliatywnej w ostatnim etapie życia człowieka nie jest wykroczeniem przeciw tej wartości. Działanie personelu medycznego oparte na wiedzy i doświadczeniu medycznym zawsze powinno iść w parze z oddaniem i życzliwością wobec pacjenta w obliczu jego nieuchronnej śmierci - powiedział Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Opracowanie standardów analizuje prawa pacjenta w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia.

W części pierwszej opracowania została poruszona problematyka antropologiczno-etyczna, dotycząca życia i śmierci człowieka. W części drugiej dokumentu zostały przedstawione obowiązujące przepisy dotyczące praw pacjenta i powinności personelu medycznego, natomiast w części trzeciej propozycje wprowadzenia zmian legislacyjnych, które posłużą dobru pacjenta i bezpieczeństwu personelu medycznego.

Obecne ustawodawstwo nie obejmuje istotnych kwestii dotyczących zasad postępowania wobec pacjenta u kresu życia np. w zakresie postępowania z pacjentem niezdolnym do podjęcia decyzji. Czwartą część standardów stanowią właściwe wytyczne postępowania wobec pacjenta umierającego i jego rodziny. Są to proponowane dobre praktyki uwzględniające godność pacjenta i prawo do umierania bez bólu, w spokoju, podkreślające jego niepowtarzalność, autonomię i w związku z tym jego prawo do decydowania o tym, jak chce przeżyć życie, które jeszcze mu pozostało. Propozycje te obejmują również prawo do leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną przez kompetentny, wyszkolony personel.

W skład zespołu ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia, zaproszeni zostali:

dr hab. n. społ. Błażej Kmieciak, prof. UM w Łodzi – przewodniczący zespołu,

dr n. biol. Anna Zielińska, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”– zastępca przewodniczącego.

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, Katedra Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy;

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kubler, koordynator Centrum Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu;

ks. prof. dr hab. n. teol. Piotr Morciniec, Uniwersytet Opolski;

prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;

ks. bp dr hab. n. teol. Józef Wróbel SCJ, prof. KUL;

dr n. o zdr. Izabela Kaptacz, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej;

dr n. med. Marek Karwacki, Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

dr n. hum. Renata Kleszcz-Szczyrba, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii;

dr n. med. Jacek Siewiera, Wojskowy Instytut Medyczny;

dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska, Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie;

dr n. prawn. Iwona Wrześniewska-Wal, Zakład Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

dr n. med. Magdalena Wąsek-Buko, Śląskie Hospicjum Perinatalne.

lek. med. Anna Gręziak, specjalista w dziedzinie reanimacji i intensywnej terapii, członek Rady Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Źródło: RPP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rzecznik praw pacjenta / Bartłomiej Chmielowiec
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31