Projekt rozporządzenia MZ

2700 zł dla lekarza stażysty

Medexpress

Opublikowano 16 stycznia 2020, 13:53

Pixabay
Medexpress

Opublikowano 16 stycznia 2020, 13:53

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia wydawany na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, z późn. zm. znowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym wysokości wynagrodzenia lekarzy stażystów.

Na mocy znowelizowanego rozporządzenia zmianie z mocą o dnia 1 stycznia 2020 r. ulegnie wysokość wynagrodzenia stażystów z 2 509 zł brutto do wysokości2 600 zł brutto w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. oraz 2700 zł brutto od 1 kwietnia 2020 r.

Zmiana tego rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. poz.1778). Ponadto, biorąc pod uwagę posiadane środki finansowe oraz charakter wykonywanego zawodu, wynagrodzenie zasadnicze wyliczone w oparciu o płacę minimalną podwyższa się o kolejne 100 zł bruttu z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia,z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r. Należy uznać, że wejście w życie przepisów rozporządzenia w tym terminie jest uzasadnione i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu.

Jednocześnie w przypadku lekarzy stażystów,którzy ukończyli staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty po dniu 31 grudnia 2019 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,wynagrodzenie zostanie wyrównane ze środków przekazanych na ten cel, na podstawie porozumienia, przez marszałka województwa jednostce, która zatrudniała tych lekarzy.

Projekt rozporządzenia TU

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarz / lekarz dentysta / wynagrodzenia w ochronie zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28