Alarmujące dane GUS: maleje liczba ratowników medycznych

ambulance Fot. Thinkstock / Getty Images

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego na temat ochrony zdrowia w 2016 r. wynika, że w systemie ratownictwa medycznego w zeszłym roku pracowało 8,7 tys. ratowników medycznych ze średnim wykształceniem oraz 0,6 tys. z wykształceniem wyższym magisterskim. Świadczeń medycznych udzielało nam 1492 zespołów (o 6 więcej niż przed rokiem), w tym 932 (62%) zespołów podstawowych i 560 (38%) specjalistycznych.

Jednak w porównaniu do 2015 r. liczba ratowników zmalała o niemal 1000 osób! Spadła także liczba pielęgniarek systemu (ok. 50 pielęgniarek) oraz lekarzy systemu (o ok. 250 osób).

Wzrosła za to liczba wyjazdów o 1,1 proc. w porównaniu z 2015 r. (poniżej 3,2 mln).

W 2016 r. niemal we wszystkich województwach zespoły ratownictwa medycznego docierały na miejsce zdarzenie zgodnie z ustawowymi kryteriami (mediana czasu dotarcia nie powinna być większa niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców, a trzeci kwartyl czasu dotarcia odpowiednio 12 i 20 minut. Natomiast maksymalny czas dotarcia zespołu nie powinien przekraczać 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców). Normy czasu dojazdu zostały przekroczone jedynie w województwie śląskim i mazowieckim.

Źródło: GUS

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pogotowie / GUS / ratownicy medyczni
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31