Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Ratownicy medyczni spotkali się z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Przedstawili swoje postulaty

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 22 stycznia 2024 09:03

Ratownicy medyczni spotkali się z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Przedstawili swoje postulaty - Obrazek nagłówka
fot. MZ
10 postulatów zgłosiły związki zawodowe i towarzystwa zrzeszające ratowników medycznych podczas spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Oczekiwania dotyczą m.in. dodatków do wynagrodzenia, umów cywilno-prawnych czy nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Z kierownictwem resortu ratownicy chcą się spotkać ponownie za trzy tygodnie.

W spotkaniu, z ramienia Ministerstwa Zdrowia, wzięli udział wiceministrowie Urszula Demkow i Wojciech Konieczny, a także dyrektorowie czterech departamentów. Zabrakło natomiast szefowej resortu. Rozmawiali oni z przedstawicielami 11 związków zawodowych i towarzystw zrzeszających i reprezentujących interesy ratowników medycznych. Organizacje zgłosiły 10 postulatów:

  1. Wprowadzenie ustawowego obowiązku wypłaty 30% dodatku za pracę w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (tj. dyspozytornia medyczna i SOR/IP) oraz dodatku za pracę w porze nocnej, niedzielę i święta (65/45% z wyrównaniem od 01 lipca 2023 roku,
  2. Pilne rozwiązanie problemu udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych na umowach cywilno-prawnych (jednoosobowa działalność gospodarcza) w podmiotach leczniczych oraz umożliwienie wykonywania zawodu ratownika medycznego w formie indywidulanej praktyki zawodowej
  3. Nowelizacja ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych w zakresie dodania przepisów przejściowych związanych z przejęciem realizacji zadań przez przyszły samorząd ratowników medycznych w momencie jego ukonstytuowania oraz uzyskania zdolności przez organy samorządu do realizacji zadań ustawowych,
  4. Rozwiązanie problemu braku finansowania samorządu zawodowego ratowników medycznych w początkowej fazie jego działalności,
  5. Systemowe rozwiązanie problemu braku możliwości wykonywania zawodu ratownika medycznego przez osoby, które ukończyły studia po dniu wejścia życie ustawy z dnia z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2187), – zwanej dalej: „ustawą o zawodzie RM” i uzyskał dyplom do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
  6. Rozwiązanie problemu braku możliwości odbycia przeszkolenia, które umożliwia powrót do wykonywania zawodu ratownika medycznego do czasu ukonstytuowania się władz samorządu RM oraz do czasu utworzenia struktur zdolnych do realizacji zadania związanego opracowaniem programu,
  7. Rozpoczęcie standaryzacji procesu udzielania medycznych czynności w zespołach ratownictwa medycznego,
  8. Rozpoczęcie wdrożenia wykorzystania mierników jakości udzielania medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałach ratunkowych,
  9. Nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami w zakresie uwzględnia zawodu ratownika medycznego na stanowisku „kierownik komórki organizacyjnej zakładu leczniczego” oraz „zastępca kierownika komórki organizacyjnej zakładu leczniczego”,
  10. Rozpoczęcie procesu nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (m.in. rozpoczęcie procesu organizacji dysponentów zespołów ratownictwa medycznego w oparciu o jednolitą strukturę i organizację (wojewódzkie stacje ratownictwa medycznego)).

Kierownictwo resortu odniosło się do tych postulatów, ale w ocenie ratowników zabrakło konkretów co do terminu realizacji zgłoszonych postulatów. Organizacje zawnioskowały więc o kolejne spotkanie z ministerstwem za trzy tygodnie.

rozmowy 1rozmowy 2rozmowy 3rozmowy 4

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także