Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Nowe uprawnienia pielęgniarek

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 12 marca 2024 14:23

Nowe uprawnienia pielęgniarek - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Rozszerzenie uprawnień pielęgniarki systemu w zakresie medycznych czynności ratunkowych przewidzianych do samodzielnego wykonywania oraz ujednolicenie przepisów dotyczących realizacji medycznych czynności ratunkowych wykonywanych samodzielnie przez pielęgniarkę systemu z przepisami dotyczącymi wykonywania tożsamych świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego.

W obecnym stanie prawnym pielęgniarki systemu nie mają uprawnień do wykonywania szybkich badań USG w ramach diagnostyki stanów nagłych. Zachodzi też potrzeba rozszerzenia zakresu leków możliwych do samodzielnego podawania przez pielęgniarki systemu w zespołach ratownictwa medycznego w takich stanach, jak ostra niewydolność krążenia, ostry zespół wieńcowy i krwawienia.

Projektowane rozporządzenie wprowadza możliwość wykonywania przez pielęgniarki systemu następujących czynności:

1) wykonywanie badania USG według wybranych protokołów mających zastosowanie w medycynie ratunkowej, pod warunkiem ukończenia kursu certyfikowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;

2) 2) dodano zapis dot. pobierania materiału od pacjenta z górnych dróg oddechowych oraz wykonywania testów antygenowych na obecność wirusów.

3) Ponadto projektowane rozporządzenie rozszerza katalog leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez pielęgniarkę systemu o:

– Noradrenalinum – lek stosowany w przywracaniu ciśnienia tętniczego krwi w przypadku ostrego niedociśnienia tętniczego,

– Prasugrel – lek przeciwpłytkowy podawany w ostrych zespołach wieńcowych, jako przygotowanie do angioplastyki,

– Tranexamic acid – lek o działaniu przeciwkrwotocznym.

W rozporządzeniu zrezygnowano z określania dróg podania produktów leczniczych, gdyż wynikają one z charakterystyki produktu leczniczego. Natomiast zachowane zostały dotychczasowe wymogi dotyczące podawania produktów leczniczych drogą doszpikową, warunkowane posiadaniem właściwego kursu lub specjalizacji obejmującej treści z tego zakresu.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)