AOTMiT: Jest plan pracy Rady Przejrzystości na listopad

Medexpress

Opublikowano 21 pazdziernika 2021, 08:21

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 21 pazdziernika 2021, 08:21

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 49/2021 2 LISTOPADA 2021 ROKU

1. Kineret (anakinrum)
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów
i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05, M 06, M 08)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Mavenclad (cladribinum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Ofev (nintedanibum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc zwiazanej z twardziną układową (ICD-10 M34+J.99.1)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Tysabri (natalizumab) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. Raxone (idebenon)
Wskazanie: dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych Lebera
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego

6. Raxone (idebenon)
Wskazanie: dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych typu Lebera
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego

7. Eltrombopag
Wskazanie: stosowanie w ramach programu lekowego „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą
pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych

8. Romiplostym
Wskazanie: stosowanie w ramach programu lekowego „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą
pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych

9. Amiloridum + hydrochlorothiazidum - WARUNKOWO Wskazania: przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych

10. 1) „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021-2023 w Gminie Wilkowice”
2) „Przeciwdziałanie niezamierzonej bezdzietności mieszkańców Gminy Miasto Oława w latach 2022-2024 »Będziemy Rodzicami«”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 50/2021 8 LISTOPADA 2021 ROKU

1. Gardasil - szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18] - WARUNKOWO Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny szczepionki

2. EXUFIBER AG+ (emplastri antimicrobiotica, opatrunek specjalistyczny) - WARUNKOWO Wskazanie: przewlekłe owrzodzenia
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny wyrobu medycznego

3. Metoprololum - WARUNKOWO
Wskazania: ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia; niewydolność serca
u dzieci do 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych

4. 1) „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w Małopolsce”
2) „Profilaktyka zakażeń pneumokokami wśród mieszkańców Poznania w wieku 65+ na lata 2021-2024”

3) „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa”

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 51/2021 15 LISTOPADA 2021 ROKU

1. Sarclisa (isatuximabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka
plazmocytowego (ICD-10 C90.0) z zastosowaniem izatuksymabu”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Taltz (ixekizumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M46.8)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. Piqray (alpelisibum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka piersi z obecnością mutacji PIK3CA (ICD-10 C 50)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Calquence (acalabrutinibum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej akalabrutynibem (ICD-10 C 91.1)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. Phesgo (pertuzumabum + trastuzumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C 50)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

6. Mycophenolas mofetil - WARUNKOWO
Wskazania: steroidozależny zespół nerczycowy, steroidooporny zespół nerczycowy, cyklosporynozależny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczyń, nefropatia IgA, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek, neuropatia zapalna oraz miopatia zapalna

Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych

7. Propafenonum - WARUNKOWO
Wskazania: nadkomorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL; nadkomorowe zaburzenia rytmu serca – profilaktyka nawrotów; zaburzenia rytmu serca w zespole WPW inne niż określone w ChPL – u dzieci do 18 roku życia; komorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL – u dzieci do 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych

8. 1) „Program wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022-2031” (m. Słupsk)
2) „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Mielno na lata 2022-2027”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 52/2021 22 LISTOPADA 2021 ROKU

1. Vitrakvi (larotrectinibum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie guzów litych, które wykazują fuzję genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2. Talzenna (talazoparibum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C 50)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3. 1) „Program edukacji zdrowotnej – pierwsza pomoc przedmedyczna – dla pracowników Starostwa
Powiatowego w Bieruniu i Powiatowych Jednostek Organizacyjnych”
2) „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 53/2021 29 LISTOPADA 2021 ROKU

1. Nexavar (sorafenibum) - WARUNKOWO
Wskazanie: we wskazaniu zdefiniowanym treścią programu lekowego: „Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym rakiem tarczycy, oporny na leczenie jodem radioaktywnym”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie zasadności utworzenia odrębnej grupy limitowej

2. Bewacyzumab - WARUNKOWO
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie przeniesienia produktów leczniczych zawierających substancję czynną bewacyzumab z programów lekowych [B.50 „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48); B.116 „Leczenie chorych nazaawansowanego raka szyjki macicy (ICD-10 C53); B.4 „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18– C20)] do katalogu leków refundowanych w chemioterapii

3. Wakix (pitolisantum) - WARUNKOWO
Wskazanie: u dorosłych chorujących na narkolepsję z katapleksją lub bez
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4. Vyndaqel (tafamidisum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie tafamidisem kardiomiopatii w przebiegu amyloidozy transtyretynowej u dorosłych (ICD-10 E85)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5. Hydroksokobalamina (hydroxocobalaminum) - WARUNKOWO
Wskazanie: acyduria metylomalonowa, hiperhomocysteinemia G, zaburzenia metabolizmu kobalaminy, deficyt kobalaminy C, deficyt reduktazy metylenotetrahydrofolianu (deficyt MTHFR) Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

refundacja / rada przejrzystości / programy lekowe / AOTMiT
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30