AOTMiT: Już w poniedziałek odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości

Źródło: AOTMiT
Medexpress 2019-05-30 11:45

Porządek obrad obejmuje:

FLUENZ TETRA we wskazaniu: zapobieganie grypie u dzieci w wieku od ukończonych 24 miesięcy życia do ukończenia 60 miesięcy życia,
MEKTOVI (binimetinib) + BRAFTOVI (encorafenibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie czerniaka enkorafenibem i binimetynibem (ICD-10 C 43)”,
FIASP (insulinum aspartum) we wskazaniu: cukrzyca typu l.
Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zmiany technologii medycznej w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania skolioz idiopatycznych wśród dzieci w wieku szkolnym zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2019-2022”,
„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w Gminie Wronki”,
„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Rząśnia”,
„Program szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji osób starszych zamieszkałych w Tarnowie”,
„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Trzebownisko w wieku 65 lat i więcej na 2019 rok”,
„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób w wieku 65+ w Gminie Banie Mazurskie w latach 2020-2023”,
„Program polityki zdrowotnej w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 50 plus w Gminie Grębocice”,
„Gminny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - szczepienia przeciwko wirusowi HPV na lata 2019-2021 w Gminie Mucharz”.

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

1. peginterferonum alfa-2a we wskazaniach: C64 nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej; C84 obwodowy i skórny chłoniak z komórek T; C84.0 ziarniniak grzybiasty; C84.1 choroba Sezary' ego; C84.2 chłoniak strefy T; C84.3 chłoniak limfoepitelioidalny; C84.4 obwodowy chłoniak z komórek T; C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T; C85 inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych; C85.1 chłoniak z komórek B, nieokreślony; C85.7 inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego; C85.9 chłoniak nieziarniczy, nieokreślony; C91.4 białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell); C96.2 guzy złośliwe z komórek tucznych; D45 czerwienica prawdziwa; D47.1 przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku; D75.2 nadpłytkowość samoistna,

2. peginterferonum alfa-2b we wskazaniach: C43.0 czerniak złośliwy wargi; C43.1 czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka; C43.2 czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego; C43.3 czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy; C43.4 czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi, C43.5 czerniak złośliwy tułowia, C43.6 czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem; C43.7 czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem; C43.8 czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice; C43.9 czerniak złośliwy skóry, nieokreślony; C82 chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy); C82.0 z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy; C82.7 inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego; C90.0 szpiczak mnogi; C91.0 ostra białaczka limfoblastyczna; C91.1 przewlekła białaczka limfocytowa; C91.3 białaczka prolimfocytarna; C91.5 białaczka dorosłych z komórek T; C92.1 przewlekła białaczka szpikowa; E85 amyloidoza /skrobiawica/; E85.3 wtórne amyloidozy narządowe; E85.4 zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych; E85.8 inne amyloidozy; E85.9 amyloidoza, nieokreślona; C64 nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej; C84 obwodowy i skórny chłoniak z komórek T; C84.0 ziarniniak grzybiasty; C84.1 choroba Sezary' ego; C84.2 chłoniak strefy T; C84.3 chłoniak limfoepitelioidalny; C84.4 obwodowy chłoniak z komórek T; C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T; C91.4 białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell); D45 czerwienica prawdziwa; D47.1 przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku; D75.2 nadpłytkowość samoistna,

3. rytuksymab we wskazaniu: B.91 leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję (ICD -10 L10).

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także