AOTMiT: Rada Przejrzystości m.in. o lekach na SM i łuszczycę

Medexpress

Opublikowano 09 wrzesnia 2022, 08:22

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 09 wrzesnia 2022, 08:22

Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności włączenia do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, świadczenia „Operacja stożka rogówki metodą cross-linking” (ICD-10 H18.6).
Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
• Ponvory (ponesimodum) w ramach programu lekowego: B.29. „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”,
• Bimzelx (bimekizumabum) w ramach programu lekowego: B.47. „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10: L40.0)”.
Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych:
• Vivitrol (naltrexone for extended-release injectable suspension) we wskazaniu: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10), w tym zespół uzależnienia,
• Impavido (miltefosinum) we wskazaniu: leiszmanioza trzewna (ICD-10: B55.0) w przebiegu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV).
Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:
• mycophenolas mofetil we wskazaniu: choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego,
• sirolimusum we wskazaniu: cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego – oporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach.

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

stwardnienie rozsiane / łuszczyca / AOTMiT / rada przejrzystości / refundacja
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31