Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Anna Banaszewska

Baza Danych Odpadowych, a obowiązki związane z opakowaniami leków i suplementów diety. Część 1.

MedExpress Team

Anna Banaszewska

Opublikowano 18 października 2020 16:24

Baza Danych Odpadowych, a obowiązki związane z opakowaniami leków i suplementów diety. Część 1. - Obrazek nagłówka
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888 z późn. zm.) nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Jakie podmioty podlegają przepisom?

Przepisom podlegają przedsiębiorcy:

 • wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
 • pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu.

Wprowadzenie do obrotu to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji.

Wprowadzenie do obrotu niekoniecznie musi wiązać się ze sprzedażą. Mogą to być produkty, które zostały zakupione na własny użytek (np. surowce) lub produkty, które będą rozdawane nieodpłatnie (np. ulotki, próbki). Najistotniejsze, jest jednak to, że produkt w konkretnym opakowaniu „pojawia się” na rynku po raz pierwszy.

Za wprowadzenie do obrotu uważa się także:

 • import opakowań, import produktów w opakowaniach,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach,

dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

Wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniach następuje w dniu:

 • ich wydania z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, w przypadku opakowań i produktów w opakowaniach wytworzonych na terytorium kraju,
 • ich przywozu na terytorium kraju,
 • wystawienia faktury potwierdzającej odpowiednio wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań albo wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach.

Przykłady wprowadzenia opakowań do obrotu.

Przedsiębiorca zleca wytworzenie leku innemu podmiotowi, jednak następnie wprowadza lek do obrotu pod własną marką - wprowadzającym do obrotu opakowanie jest zlecający przedsiębiorca.

Przedsiębiorca dokonuje zakupu hurtowych ilości leków, a następnie sprzedaje w opakowaniach pod własną marką - wprowadzającym do obrotu opakowanie jest hurtownik.

Przedsiębiorca dokonuje zakupu leków w opakowaniach jednostkowych, a następnie sprzedaje w opakowaniach zbiorczych pod własną marką - wprowadzającym do obrotu opakowania zbiorcze jest przedsiębiorca przepakowujący leki.

Oczywiście każdy z tych przypadków podlega odrębnej ocenie z punktu widzenia przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, i wymaga przeprowadzenia określonych postępowań związanych z dopuszczeniem określonego, konkretnego leku do obrotu.

Obrót lekami.

Uwzględniając powyższe można wskazać podmioty biorące udział w obrocie lekami, które podlegają ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Są to:

 • podmiot odpowiedzialny;
 • przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego;
 • wytwórca;
 • importer;
 • hurtownia farmaceutyczna;

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne.

W kolejnej części o szczególnych obowiązkach, w tym:

 • stosowaniu opakowań spełniających określone wymagania dotyczące ochrony środowiska;
 • prowadzeniu publicznych kampanii edukacyjnych;
 • prowadzeniu ewidencji obejmującej informacje o masie opakowań wprowadzonych na rynek;
 • zapewnieniu odzysku, w tym recykling odpadów opakowaniowych.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Leszek Borkowski
Leszek Borkowski

Farmakolog dla pacjentów: TRZUSTKA

6 listopada 2023
Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Idzie nowe… po staremu

18 października 2023
Leszek Borkowski
Leszek Borkowski

Głosić dobre informacje przed i po wyborach

26 września 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
Dr n.med. Marek Derkacz, MBA

Palenie ojca a zdrowie przyszłych pokoleń

28 września 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Felczer 2.0

8 września 2023
Katarzyna-Czyzewska-nowe2
18 stycznia 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Jan Paweł II

13 marca 2023