Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Wprowadzenie niezależnego systemu refundacji leków zredukuje biurokrację w placówkach medycznych

MedExpress Team

Dr n. med. Marek Derkacz

Opublikowano 8 listopada 2023 10:11

Wprowadzenie niezależnego systemu refundacji leków zredukuje biurokrację w placówkach medycznych - Obrazek nagłówka
Fot. arch. red.
W dzisiejszym, coraz bardziej dynamicznym środowisku medycznym, w czasach braku medycznych kadr, czas lekarzy jest bardzo cennym zasobem. Walka z biurokracją, w szczególności związaną z procesem refundacji leków, pochłania znaczną część tego czasu. Czasu, który powinien być poświęcony… pacjentom.

Określanie stopnia refundacji zależnego często od spełnienia wielu warunków, które mogą ulegać zmianie co kilka miesięcy to pozbawione sensu wyzwania, które polscy lekarze muszą codziennie pokonywać. Wprowadzenie niezależnego systemu refundacji może przynieść wiele korzyści, w tym redukcję biurokracji, przekierowanie marnowanego czasu specjalistów medycznych w stronę pacjentów, a w rezultacie więcej czasu dla pacjentów, co powinno przełożyć się na poprawę funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Aktualny system refundacji

Obecny system refundacji leków jak wiemy jest często skomplikowany i czasochłonny. Lekarze są odpowiedzialni za określanie stopnia refundacji dla swoich pacjentów, co wymaga dokładnej znajomości zmieniających się co kilka miesięcy zawiłych i często niejasnych przepisów oraz warunków w których dany lek, czy preparat jest refundowany. Proces ten obejmuje sprawdzanie warunków refundacji leków, zwłaszcza, że te zmieniać się mogą co kilka miesięcy, a zmiany mogą dotyczyć ilości kapsułek w opakowaniu. Nagle opakowanie zawierające 14 kapsułek leku firmy X traci refundacje, a lek firmy Y nadal ją zachowuje. Zmiany również dotyczą 28 kapsułkowych opakowań, ale w nieco innym zakresie… W tym samym czasie warunkiem przyznania refundacji staje się inne niż wcześniej kryterium wyrównania choroby. Refundacja przysługuje pacjentom, których stopień wyrównania cukrzycy wynosi HbA1c>= 7,5 zaś wcześniej wynosił HbA1c>=7, przy spełnieniu dodatkowego warunku w przypadku GFR <59 ml/min przed rozważaniem rozpoczęcia leczenia, należy przeanalizować czynniki mogące zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej, a dawka początkowa nie może przekraczać 1/2 dawki maks. Kto nie zapozna się z wprowadzonymi zmianami i błędnie określi stopień refundacji naraża się na odpowiedzialność finansową. Żeby było zabawniej w tym samym czasie warunki refundacji na stronach MZ i NFZ różnią się w sposób istotny. W żadnym innym kraju na świecie nie ma tak zagmatwanego systemu refundacyjnego, a próby wplątania lekarzy w odpowiedzialność finansową, taką jak w Polsce, skończyły by się protestami paraliżującymi służbę zdrowia. Niestety lekarze w Polsce dali się wmanewrować w system, który szkodzi pacjentom, bo odbiera im czas na właściwe leczenie. Lekarze zamiast leczyć, bawią się w rachmistrzów, na szczęście patologiczny system chyli się ku upadkowi, a utrzymanie go w takiej postaci może być jedynie wyrazem złej woli, a przy okazji zaszkodzeniu polskim pacjentom, których lekarze nie mają kiedy badać, bo w strachu przed karami wolą sprawdzić wysokość należnej refundacji.

Niektórzy, aby uniknąć kar i przeznaczyć czas na badanie pacjenta zamiast sprawdzania warunków refundacji wypisywanych pacjentowi leków wystawiają recepty ze 100% odpłatnością. Pacjent zyskuje, że jest dokładniej zbadany, kosztem nabycia droższego leku. Inni wybierają sprawdzenie warunków refundacji, co często powoduje, że odbywa się to kosztem czasu, w którym mogliby zbadać chorego lub przeprowadzić dokładniejszy wywiad lekarski. Sprawdzanie wysokości i warunków refundacji może być bardzo uciążliwe i jak pokazały wyniki przeprowadzonych badan w skali miesiąca może pochłaniać wiele godzin pracy lekarzy.

Niezależny system refundacji

Wprowadzenie niezależnego systemu refundacji oznacza przeniesienie odpowiedzialności za tę procedurę na niezależne instytucje. Takie instytucje zajmują się określaniem stopnia refundacji na podstawie obiektywnych kryteriów finansowych i medycznych. Coraz częściej jednak za określanie stopnia refundacji odpowiadają nowoczesne systemy informatyczne, gdzie na podstawie wypełnionej przez lekarza elektronicznej dokumentacji pacjenta: AI- sztuczna inteligencja w ciągu sekundy określa należny stopień refundacji leków. Oznacza to, że lekarze nie muszą już poświęcać czasu na skomplikowane procedury związane z refundacją. W rezultacie mogą skoncentrować się na leczeniu pacjentów, a oszczędzony czas przeznaczyć na dokładniejsze badanie, czy zebranie wywiadu, co ma niebagatelny wpływ na dalsze leczenie pacjenta, a więc jego zdrowie i życie.

Mniej biurokracji - więcej czasu dla pacjentów

Proces refundacji leków w obecnej formie często wymaga od lekarzy koncentracji na kwestiach finansowych, dokumentacji i procedurach administracyjnych. To prowadzi do marnotrawienia cennego czasu, który mogliby poświęcić na bardziej istotne zadania związane z opieką nad pacjentami. Wprowadzenie niezależnego systemu refundacji eliminuje te obowiązki z codziennej praktyki lekarskiej.

Koncentracja na leczeniu

Głównym zadaniem lekarzy jest zapewnienie pacjentom najlepszej opieki medycznej. W miarę jak proces refundacji staje się coraz bardziej skomplikowany i czasochłonny, lekarze tracą cenny czas, który mogliby poświęcić na diagnozowanie, leczenie i monitorowanie stanu zdrowia swoich pacjentów. Niezależny system refundacji pozwala lekarzom skupić się na praktyce medycznej, co w czasach, gdy brakuje personelu medycznego jest niezwykle cenne.

Redukcja stresu pacjentów

Koszty leków i dostępność do nich są często źródłem stresu dla pacjentów. Gdy lekarze nie muszą poświęcać czasu na skomplikowane procedury związane z refundacją, mogą lepiej koncentrować się na rozmowie z pacjentami, wyjaśnianiu planów leczenia i zapewniać im wsparcie w trudnych chwilach.

Lepszy dostęp do opieki

Dzięki mniej czasochłonnemu procesowi refundacji, lekarze mogą zająć się większą liczbę pacjentów, zapewniając im szybszy dostęp do opieki medycznej. To może znacząco przyspieszyć dokładniejsze diagnozowanie i leczenie chorób.

Eliminacja konfliktów interesów

Niezależny system refundacji eliminuje potencjalne konflikty interesów, które mogą wystąpić, gdy lekarze są odpowiedzialni za określanie refundacji. To przyczynia się do większej obiektywności i zaufania pacjentów.

Podsumowanie

Wprowadzenie niezależnego systemu refundacji leków to krok w kierunku bardziej efektywnej opieki medycznej. Redukcja biurokracji w placówkach medycznych i uwolnienie czasu lekarzy z korzyścią dla pacjentów to cele, do których należy dążyć. Pozwala to na koncentrację na tym, co najważniejsze - leczeniu i dbaniu o zdrowie pacjentów.

Pytania i odpowiedzi:

Czym jest niezależny system refundacji?

Niezależny system refundacji to system, w którym nie lekarze, a niezależne instytucje lub systemy komputerowe używające AI określają stopień refundacji leków.

Jakie korzyści niesie za sobą niezależny system refundacji?

Główne korzyści to redukcja biurokracji w placówkach medycznych, więcej czasu dla lekarzy, który mogą poświęcić pacjentom i szybszy dostęp do opieki medycznej.

Czy lekarze w związku z wprowadzeniem systemu będą tracić kontrolę nad refundacją?

Niezależny system refundacji nie odbiera lekarzom kontroli nad leczeniem pacjentów, ale eliminuje pozbawione sensu w XXI wieku obowiązki związane z procesem refundacji. Czas profesjonalistów medycznych nie jest marnotrawiony na procedury, które nie powinny leżeć w ich gestii.

Czy pacjenci skorzystają na tym rozwiązaniu?

Tak, pacjenci zyskają na dokładniejszym badaniu, lepszym przepływie informacji i poprawie jakości leczenia, a także na szybszym dostępie do opieki medycznej.

Czy to rozwiązanie jest już wdrożone?

Wiele krajów wprowadza niezależne systemy refundacji, ale to zależy od konkretnego systemu opieki zdrowotnej.

Zdjęcie z lekarzy obowiązku określania refundacji stanowi krok ku bardziej efektywnemu, uczciwemu i zadowalającemu systemowi opieki zdrowotnej. Oto 10 najważniejszych argumentów przemawiających za jak najszybszym zdjęciem z lekarzy obowiązku określania stopnia refundacji i roli polityków w tym procesie:

  1. Zwiększenie efektywności opieki medycznej: Zdjęcie z lekarzy obowiązku określania refundacji pozwoli im skupić się na leczeniu pacjentów, co przyniesie większą efektywność i poprawi jakość opieki medycznej w Polsce.
  2. Redukcja biurokracji: Eliminacja obowiązku określania refundacji zmniejszy biurokrację w placówkach medycznych, co przyspieszy procesy i zaoszczędzi cenny czas zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów.
  3. Obiektywność: Niezależne instytucje finansowe lub specjalne oprogramowanie oparte na AI, będą określać refundację na podstawie obiektywnych kryteriów, eliminując potencjalne konflikty interesów.
  4. Test dla rządu: Zdjęcie z lekarzy obowiązku określania refundacji może być traktowane jako test dla rządu, czy jest gotów na realne zmiany w systemie opieki zdrowotnej i na dbanie o interes pacjentów.
  5. Zmniejszenie presji na lekarzy: Obecny system kar i odpowiedzialności sprawia, że lekarze często przepisują leki ze 100% odpłatnością, aby uniknąć ryzyka błędów w określeniu refundacji. Zdjęcie tego obowiązku zmniejszy tę presję.
  6. Poprawa wizerunku lekarzy: Lekarze staną się bardziej postrzegani jako profesjonaliści, których głównym celem jest zdrowie pacjentów, a nie zarządzanie procedurami finansowymi.
  7. Zmniejszenie stresu lekarzy: Obowiązek określania refundacji często generuje stres u lekarzy, którzy muszą dokładnie śledzić zmieniające się przepisy i przepisywać leki zgodnie z nimi. Usunięcie tego obciążenia przyczyni się do poprawy samopoczucia lekarzy i wpłynie pozytywnie na ich zdolność do udzielania pomocy pacjentom.
  8. Zminimalizowanie ryzyka błędów: Lekarze często popełniają błędy w określaniu refundacji, co może skutkować dalszą stratą czasu, generowaniem spięć z pacjentami, którzy muszą odnaleźć lekarza i prosić go o poprawienie recepty, co skutkować może opóźnieniami w leczeniu. Przeniesienie tej odpowiedzialności do niezależnych instytucji/na specjalistyczne oprogramowanie znacząco zminimalizuje ryzyko błędów.
  9. Wzrost zadowolenia pacjentów: Skrócenie czasu oczekiwania na receptę i dostęp do leków będzie przekładać się na zwiększenie satysfakcji pacjentów, którzy otrzymają szybszą pomoc.
  10. Internacjonalizacja opieki zdrowotnej: Wiele krajów na świecie już przeniosło obowiązek określania refundacji od lekarzy do niezależnych instytucji/na oprogramowanie, gdzie za proces refundacji odpowiada AI. Polska, nie chcąc pozostać w erze medycznego średniowiecze musi podążać tą samą ścieżką i uczynić opiekę zdrowotną bardziej przyjazną dla pacjentów.

Dr n. med. Marek Derkacz, MBA, specjalista w dziedzinie ekonomiki i ochrony zdrowia, dziennikarz medyczny

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Pozostaje niesmak

17 stycznia 2024
Michal-Modro-3
11 października 2023
Leszek Borkowski
12 sierpnia 2023
Michal-Modro-3
Michał Modro

Reklama wyrobów medycznych część 7

17 kwietnia 2023
Msolecka
Felieton

Mniej niż zero

22 marca 2023