Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Walenty Zajdel

Kursy kwalifikacyjne

MedExpress Team

Walenty Zajdel

Opublikowano 1 lutego 2023 09:10

Kursy kwalifikacyjne  - Obrazek nagłówka
Farmaceuta ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności. Ustawiczny rozwój zawodowy może być realizowany przez uczestnictwo w ramach kształcenia podyplomowego w szkoleniu specjalizacyjnym, kursach kwalifikacyjnych oraz studiach podyplomowych.

We wrześniu 2022 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. Rozporządzenie określa zakres problematyki, sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, sposób i tryb odbywania i zaliczania kursu oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.

Kiedy ruszą kursy kwalifikacyjne obejmujące tematykę wykonywania badań diagnostycznych? Nie wiadomo, ponieważ w CMKP zostały powołane zespoły ekspertów, które pracują nad programami kursów. Oczywiste jest, że w przypadku badań diagnostycznych wystarczający jest krótki kurs. Tymczasem zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty kursy kwalifikacyjne nie mogą być krótsze niż dwa miesiące. Dyrektor CMKP stwierdził, że "ten nieszczęsny zapis w ustawie należy zmienić". Problem polega na tym, że błędnych i niewłaściwych zapisów w ustawie o zawodzie farmaceuty jest więcej.

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wspólnie z Dolnośląską Izbą Aptekarską przygotowało cykl 3 kursów w ramach doskonalenia zawodowego. Drugi kurs obejmuje: przegląd lekowy wraz z dokumentowaniem. Trzeci kurs obejmuje: badania diagnostyczne w profilaktyce i monitorowaniu w praktyce farmaceutycznej. Kursy zakończone będą testem oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego każdorazowo uzyskanie 16 punktów w ramach doskonalenia zawodowego. Należy podkreślić, że to nie są kursy kwalifikacyjne i dlatego po ich ukończeniu farmaceuci nie uzyskają nowych uprawnień.

Dnia 27 stycznia 2023 roku zostały przedstawione wyniki pilotażu przeglądów lekowych prowadzonych w aptekach. Bardzo dobre wyniki są zachętą do wprowadzenia przeglądów lekowych jako świadczenia gwarantowanego. W trakcie debaty wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski stwierdził między innymi, że "ponieważ mamy to już wstępnie przedyskutowane, to mam nadzieję, że zdarzy się to jeszcze w tej kadencji Sejmu, choć posiedzeń w tym roku jest niewiele. Ale jesteśmy dobrej myśli. Wówczas wraz z rozporządzeniem moglibyśmy do końca roku zakończyć prace".

Wykonywanie niektórych prostych świadczeń warunkowane jest ukończeniem określonego kursu. Dotyczy to szczepień i badań diagnostycznych. Nie ulega wątpliwości, że wykonywanie przeglądów lekowych jest najtrudniejszym i najbardziej skomplikowanym świadczeniem, ponieważ wymaga odpowiedniego przygotowania w zakresie: zbierania wywiadu, dokładnej analizy różnych sytuacji lekowych pacjentów, przygotowania odpowiednich rekomendacji oraz podjęcia z lekarzem merytorycznej dyskusji o charakterze klinicznym.

Przegląd lekowy powinien dawać gwarancje klinicznej efektywności dlatego musi być wykonywany w sposób profesjonalny. Kluczowe znaczenie ma jakość - niezmienna w każdym regionie kraju i w każdej aptece, w której przegląd lekowy jest wykonywany.

Skoro wykonanie prostego świadczenia wymaga ukończenia kursu to oczywiste jest, że aby móc wykonywać przeglądy lekowe, należy ukończyć certyfikowany kurs kwalifikacyjny realizowany tylko przez te uczelnie, które uzyskały akredytacje udzielone przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

mgr farm. Walenty Zajdel

Zobacz także

Walenty-Zajdel_zdjecie
Walenty Zajdel

Minister zdrowia nie widzi problemu

8 sierpnia 2022
Michal-Modro-3
16 sierpnia 2022
Walenty-Zajdel_zdjecie
5 września 2022
Urszula-Szybowicz-DSC09703_____
Urszula Szybowicz

Dziecko wraca do szkoły - jak je wspierać?

5 września 2022
Walenty-Zajdel_zdjecie
Walenty Zajdel

Przeglądy lekowe

16 września 2022
Michal-Modro-3
7 października 2022
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Jan Paweł II

13 marca 2023