Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Dr n. med. Marek Derkacz

Metformina lekiem na chorobę Hashimoto i guzki tarczycy?

MedExpress Team

Dr n. med. Marek Derkacz

Opublikowano 20 maja 2024 09:10

Metformina lekiem na chorobę Hashimoto i guzki tarczycy? - Obrazek nagłówka
Fot. arch. red.
Ukazały się wyniki badań, które sugerują, że metformina – lek powszechnie znany i stosowany głównie w leczeniu cukrzycy typu 2, stanach przedcukrzycowych, w zespole PCOS – może mieć obiecujące zastosowanie w leczeniu choroby Hashimoto, czyli przewlekłej autoimmunizacyjnmej choroby tarczycy. Wydaje się, że to niezwykle innowacyjnym podejściem do leczenia Hashimoto i może wyznaczyć nowy etap w zarządzaniu tą trudną do kontrolowania chorobą.

Jakie mogą być mechanizmy działania metforminy w kontekście choroby Hashimoto?

Choroba Hashimoto jest stanem, w którym układ odpornościowy błędnie atakuje tarczycę, prowadząc do przewlekłego stanu zapalnego, co może z czasem prowadzić do niedoczynności tarczycy. Metformina, znana z jej właściwości przeciwcukrzycowych, może oddziaływać na chorobę Hashimoto za pośrednictwem kilku mechanizmów:

1) Modulacja odpowiedzi immunologicznej: Metformina ma zdolność do modulowania działania układu odpornościowego. Badania pokazują, że może obniżać poziom prozapalnych cytokin i hamować ścieżki sygnałowe kluczowe dla procesów zapalnych, takie jak ścieżka NF-kB. To może przyczyniać się do zmniejszenia autoimmunologicznego ataku na tarczycę.

2) Poprawa czynności metabolicznej: Choroba Hashimoto często współistnieje z insulinoopornością, a metformina jest skutecznym lekiem poprawiającym wrażliwość na insulinę. Poprawa kontrolowania poziomu cukru we krwi i metabolizmu może pozytywnie wpływać na ogólny stan zdrowia tarczycy.

3) Redukcja stresu oksydacyjnego: Metformina może również działać przez redukcję stresu oksydacyjnego w komórkach, który uważa się za jeden z czynników przyczyniających się do autoimmunologicznego uszkodzenia tarczycy w Hashimoto.

Do tej pory liczne badania na modelach zwierzęcych oraz wstępne badania kliniczne u ludzi dostarczyły obiecujących wyników odnośnie skuteczności metforminy w leczeniu choroby Hashimoto. Przykładowo, badanie opublikowane w „Endocrine Journal” wykazało, że u pacjentów z Hashimoto i współistniejącą insulinoopornością, stosowanie metforminy przez okres 6 miesięcy skutkowało znaczną poprawą związaną z obniżreniem, się TSH oraz przeciwciał przeciwtarczycowych. To sugeruje, że metformina może faktycznie wpływać na mechanizmy autoimmunologiczne, co daje wielką nadzieję naszym chorym. Z kolei inne badanie, prowadzone przez zespół z Uniwersytetu w Tokio, pokazało, że metformina mogła przyczynić się do zmniejszenia rozmiaru guzków w tarczycy u pacjentów z chorobą Hashimoto. To sugeruje, że metformina może także odgrywać rolę w hamowaniu progresji zmian strukturalnych w tarczycy.

Te obiecujące wyniki badań otwierają nowe możliwości dla pacjentów z Hashimoto. Metformina, jako lek generyczny i stosunkowo tani, mógłby stać się cennym narzędziem w arsenale terapeutycznym przeciwko chorobie Hashimoto, oferując alternatywę dla osób, które nie reagują na tradycyjne leczenie lub szukają dodatkowych opcji kontrolowania choroby.

Na zakończenie pragnę podkreślić, że choć wyniki są obiecujące, potrzebne są dalsze, szeroko zakrojone badania kliniczne, aby w pełni potwierdzić bezpieczeństwo i skuteczność metforminy w leczeniu Hashimoto. Zachęcam wszystkich z Państwa oraz ich opiekunów do śledzenia najnowszych badań i rozmów z lekarzami na temat możliwości włączenia metforminy do ich planu leczenia. Wiedza i zrozumienie oraz poprawna interakcja na linii lekarz – pacjent to przecież klucz do lepszego radzenia sobie z chorobą Hashimoto.

Warto również wspomnieć, że w ostatnich latach metformina była badana pod kątem jej potencjalnego wpływu na guzki tarczycy, szczególnie w kontekście pacjentów z insulinoopornością. Dane, które udało się badaczom zgromadzić wskazują na kilka potencjalnych korzyści związanych z jej stosowaniem. Jedną z nich jest szansa na zmniejszenie objętości guzków tarczycy. W badaniach naukowych wykazano, co jest niezwykle ciekawe, że metformina może zmniejszać objętość guzków tarczycy u pacjentek i pacjentów z insulinoopornością. Co więcej, systematyczna analiza i meta-analiza trzech randomizowanych kontrolowanych badań (RCT) oraz trzech prospektywnych badań kontrolowanych wykazała istotne zmniejszenie poziomu wskaźnika insulinooporności- HOMA-IR, co w tym badaniu wiązało się z redukcją wielkości guzków oraz spadku stężenia TSH, przy niezmienionym stężeniu wolnych hormonów tarczycy FT4 i zwiększonym poziomie FT3 w krótkim okresie (wynoszącym 3–12 miesięcy) stosowania metforminy.

Niezwykle interesujące jest to, że metformina może również wpływać na funkcję tarczycy, obniżając stężenie TSH, co jest szczególnie istotne w przyadku naszych pacjentów z guzkami tarczycy. Redukcja poziomu TSH może przyczynić się do stabilizacji wzrostu guzków, choć efekty te różnią się w zależności od pacjenta i wymagają dalszego potwierdzenia w szerszych badaniach obejmujących większe grupy pacjentow poddanych badaniu.

Jaki jest zatem mechanizm, za pośrednictwem którego metformina może wpływać na guzki tarczycy? Aktualnie już wiemy, że obejmuje on między innymi zmniejszenie produkcji kwasów tłuszczowych, hamowanie prozapalnych szlaków oraz potencjalnie antyproliferacyjne działanie na tkankę tarczycy. Przypuszcza się również, że będąca ponad pół wieku na rynku aptecznym metformina może modulować aktywność receptora hormonów tarczycy, co również może mieć istotny wpływ na rozmiar guzków.

Choć wyniki dotychczasowych badań są obiecujące i budzą zapewne wśród wielu z Państwa którzy czytacie właśnie ten artykuł duże nadzieje, potrzebne są dalsze, bardziej szczegółowe badania, które pozwolą w pełni zrozumieć potencjalne korzyści metforminy w leczeniu guzków tarczycy oraz określić optymalne schematy dawkowania tego leku w zupełnie nowym dla niego zastosowaniu. Jako lekarz wiem, że każdą Pacjentkę i każdego Pacjenta, należy traktować z szacunkiem i indywidualnie. analizować indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę choroby i indywidualną reakcję na leczenie. Pamiętajmy, że pomimo, że jesteśmy przedstawicielami jednego gatunku - homo sapiens, to każda/każdy z nas jest wyjątkowy/a, a więc różnimy się między sobą. Osoby chętne do dokładniejszego zrozumienia tych badań i uzyskania bardziej szczegółowych danych, można odwiedzić strony internetowe takie jak Frontiers oraz Journal of Endocrinology, na których opublikowano te badania.

Szanowni Państwo, naprawdę warto zwrócić uwagę, że oprócz potencjalnych korzyści związanych z redukcją objętości guzków tarczycy i obniżeniem poziomu TSH, istnieją inne aspekty wpływu metforminy, które są warte uwagi w kontekście terapii guzków tarczycy.

Jednym z kluczowych czynników, który może wiązać się z korzystnym wpływem metforminy na guzki tarczycy, jest jej zdolność do zmniejszenie insulinooporności. U pacjentów z insulinoopornością obserwuje się często zwiększoną aktywność osi podwzgórze-przysadka-tarczyca, co może przyczyniać się do wzrostu i powstawania nowych guzków tarczycy. Metformina, poprzez poprawę wrażliwości na insulinę, może pośrednio wpływać na redukcję tej aktywności, co z kolei może przekładać się na korzystne efekty w zakresie rozmiarów guzków tarczycy.

Pomimo że metformina jest generalnie lekiem dobrze tolerowanym przez większość pacjentów, istnieją pewne potencjalne skutki uboczne, które należy brać pod uwagę, takie jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe czy dużo rzadziej występująca kwasica mleczanowa. Decyzja o zastosowaniu metforminy u pacjentów z guzkami tarczycy jest leczeniem poza zarejestrowanymi wskazaniami kliniczny i powinna być zawsze podejmowana po dokładnej analizie korzyści i potencjalnych czynników ryzyla.

Powinniśmy pamiętać, że podczas stosowania metforminy w leczeniu guzków tarczycy, kluczowe jest regularne monitorowanie funkcji tarczycy, w tym poziomów TSH i hormonów tarczycy, oraz ultrasonograficzna ocena wielkości guzków. Długoterminowe badania są potrzebne, aby lepiej zrozumieć, jak długotrwałe stosowanie metforminy może wpływać na stan tarczycy i ogólny stan zdrowia pacjenta.

Biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy, a mamy już maj 2024 roku, w którym w badaniach wspiera nas, a właściwie powoli zastępuje AI, zaleca się, aby lekarze rozważali metforminę jako część kompleksowego podejścia do postępowania z guzkami tarczycy, szczególnie u pacjentów z insulinoopornością. Jednakże każda decyzja terapeutyczna powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb naszych pacjentów, z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia, obecności innych schorzeń oraz potencjalnych interakcji lekowych.

Dla dalszych szczegółów dotyczących badań i danych klinicznych, można odwołać się do opublikowanych artykułów w takich źródłach jak "Frontiers in Endocrinology" i "Journal of Endocrinology", gdzie dostępne są szczegółowe analizy i omówienia wpływu metforminy na guzki tarczycy.

Biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy, zaleca się, aby lekarze rozważali metforminę jako część kompleksowego podejścia do postępowania z guzkami tarczycy, szczególnie u pacjentek i pacjentów z insulinoopornością.

Z przeglądu literatury wynika, że rekomendacje dotyczące stosowania metforminy w leczeniu guzków tarczycy, zwłaszcza u pacjentek i pacjentów z insulinoopornością, są stosunkowo nowym obszarem badań i nie są jeszcze szeroko rozpowszechnione. Oto kilka ciekawych informacji:

Indie: Wskazano, że w Indiach prowadzone są badania nad wpływem metforminy na guzki tarczycy w kontekście insulinooporności, choć nie stanowi to jeszcze standardu opieki medycznej. Badania te koncentrują się na możliwościach metforminy jako środka mogącego zmniejszać objętość guzków tarczycy i obniżać stężenie TSH.

Chiny: W badaniach prowadzonych w Chinach także analizowano wpływ stosowania metforminy na guzki tarczycy, ale badania te również mogą być obarczone pewnym "uprzedzeniem publikacyjnym" z powodu ograniczonej liczby danych pochodzących z tego regionu.

Chociaż globalne wytyczne dotyczące stosowania metforminy w leczeniu guzków tarczycy nie są jeszcze ustanowione, rosnące zainteresowanie związkiem między insulinoopornością a chorobami tarczycy, zarówno nas lekarzy, jak i Was Pacjentek oraz Pacjentów może prowadzić do dalszych badań i potencjalnych rekomendacji w przyszłości.

Podsumowując, chociaż z roku na rok wzrasta liczba badań sugerujących potencjalne korzyści stosowania metforminy u pacjentek i pacjentów z chorobą Hashimoto oraz z guzkami tarczycy, szczególnie w kontekście insulinooporności, to globalne rekomendacje kliniczne na ten temat nie zostały jeszcze w pełni sformułowane. Należy kontynuować badania w tej dziedzinie, aby lepiej zrozumieć i potwierdzić skuteczność metforminy oraz jeśli się to uda- opracować wytyczne, które być może zrewolucjonizują dotychczasowe leczenie przewlekłego autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy typu Hashimoto oraz guzków tarczycy.

Podobne artykuły

lis-hashi
#WyszłoNaZdrowie

Myślisz że masz Hashimoto? Endokrynolog otworzy ci oczy

27 października 2023
IMG_1187

N-amino-fake-news

31 stycznia 2020

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Anna-Banaszewska-anojszewska-2crop-me
Dr Anna Banaszewska

AI ACT

23 maja 2024
Katarzyna-Czyzewska-nowe2
28 listopada 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA

Mocarstwo w ciszy

15 października 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Felczer 2.0

8 września 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
11 lipca 2023
DSC_(1287) K.Rainka

Demografia, głupcze!

22 czerwca 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

E-papierosy na receptę

17 maja 2023
Katarzyna-Czyzewska-nowe2
4 kwietnia 2023