Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Pacjenci pozbawieni kolejnej terapii

MedExpress Team

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 22 sierpnia 2013 11:50

Pacjenci pozbawieni kolejnej terapii - Obrazek nagłówka
FOT. WOJCIECH OLKUSNIK / AGENCJA GAZETA
Czy stać nas na edukację, budowanie świadomości polskich mężczyzn oraz leczenie ich na pierwszych etapach choroby nowotworowej, a pozostawianie samym sobie w kolejnych? Czy możemy sobie pozwolić na tracenie czasu na rozważania nad udowodnioną przecież w innych krajach skutecznością terapii? Zwłaszcza że poza lekiem, czas to jedyne, czego ci pacjenci nie mają!

Osiągnięcia światowej medycyny ostatnich lat doprowadziły do tego, że choroby nowotworowe coraz częściej stają się chorobami przewlekłymi, możliwymi do kontrolowania na każdym etapie, dzięki zaawansowanemu i sekwencyjnemu leczeniu.

Dzięki licznym kampaniom społecznym, finansowanym między innymi ze środków publicznych, społeczeństwo polskie zostało już wyedukowane na temat znaczenia wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego a polscy mężczyźni przekonali się do poddania się badaniom profilaktycznym. W świetle ostatnich wydarzeń należy sobie jednak zadać pytanie, czy miało to jakikolwiek sens. Edukacja, czyli świadomość choroby, niesie bowiem za sobą nadzieję na jej wyleczenie. A tej nadziei pacjenci właśnie zostali pozbawieni.

Do końca kwietnia chorzy zmagający się z zaawansowanym nowotworem prostaty mogli korzystać z leczenia abirateronem w ramach chemioterapii niestandardowej. Leczenia, które na całym świecie jest standardem. 29 kwietnia b.r. Agencja Oceny Technologii Medycznych wydała decyzję o nierekomendowaniu finansowania terapii abirateronem ze środków publicznych zamykając tym samym dostęp do terapii kolejnym pacjentom.

Czy stać nas na edukację, budowanie świadomości polskich mężczyzn oraz leczenie ich na pierwszych etapach choroby nowotworowej a pozostawianie samym sobie w kolejnych? Czy jest etyczne budzenie nadziei a potem jej odbieranie? Czy możemy sobie pozwolić na tracenie czasu na rozważania nad udowodnioną przecież w innych krajach skutecznością terapii? Zwłaszcza, że czas, poza lekiem, to jedyne, czego ci pacjenci nie mają!

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych wyraża głębokie zaniepokojenie decyzją Ministerstwa Zdrowia o braku programu lekowego obejmującego terapię abirateronem w Projekcie Obwieszczenia Ministra Zdrowia zawierającego listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 września 2013 roku. Apelujemy do Pana Ministra Zdrowia o ponowne, wnikliwe rozpatrzenie sytuacji polskich mężczyzn dotkniętych nowotworem prostaty.

Tekst wpisu jest stanowiskiem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych w sprawie braku dostępu do leczenia pacjentów z zaawansowanym nowotworem gruczołu krokowego.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

2024 rok: Igrzyska będą. A chleb?

29 grudnia 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
30 października 2023
Leszek Borkowski
Leszek Borkowski

Depisyzacja systemu administracji państwowej

18 października 2023
Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

A myśmy się spodziewali…

12 października 2023
Leszek Borkowski
Leszek Borkowski

Rzeszów na celowniku Legionelli pneumophila

23 sierpnia 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA

„Diagnozomaty”

13 lipca 2023
Leszek Borkowski
Dr nauk farm. Leszek Borkowski

Po co seniorom flozyny w przewlekłej chorobie nerek

27 czerwca 2023