Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Michał Modro

Publikacja strategii 3.0 walki z pandemią COVID-19.

MedExpress Team

Michał Modro

Opublikowano 4 listopada 2020 10:10

Publikacja strategii 3.0 walki z pandemią COVID-19. - Obrazek nagłówka
Na stronach Ministerstwa Zdrowia została właśnie opublikowana strategia 3.0 walki z pandemią COVID-19.

Wstęp.

Opublikowana strategia 3.0 zakłada dużą rolę POZ oraz 4 scenariusze rozwoju pandemii.

POZ

Przebieg zakażenia u około 80 do 90% pacjentów jest lekki, bez objawów choroby bądź z
umiarkowanych ich nasileniem, nie wymagającym leczenia w warunkach szpitalnych:

  • podstawowa opieka zdrowotna jest głównym miejscem diagnostyki w kierunku zakażenia (poprzez punkty drive thru),
  • nadzór nad pacjentem w domu poprzez podstawową opiekę zdrowotną,
  • u pacjentów z grupy ryzyka planowany zdalny monitoring poziomu saturacji w celu szybkiego skierowania do szpitala przy istotnym jej spadku.

Etap I.

Etap I - zwykła transmisja.

Dzienna liczba nowo wykrytych przypadków SARS-CoV2: < 5 000 w skali kraju, lub według wskaźnika na województwa (strefa: biała, żółta, czerwona).

Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego odbywa się w reżimie sanitarnym. Personel medyczny ma obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej od tej pory aż do końca odwołania stanu epidemii. Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej dostępne sią na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/organizacja-triage-w-szpitalachzakaznych-i-niezakaznych w zakładce „Stosowanie środków ochrony osobistej oraz sposób organizacji pomieszczeń”.

  • Zasady postępowania w przypadku pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, lecz zgłaszających się do szpitala z innego powodu (na ostro) np. poród, zmian w organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz podejmowanych działań: − każdorazowo wykonujemy testy PCR lub antygenowe – w każdym szpitalu, − pacjenci skąpoobjawowi lub z ogniska epidemicznego – w przypadku braku dostępu do testów PCR są traktowani jako podejrzani o zakażenie SARS-CoV2 i do czasu uzyskania wyniku badania są hospitalizowani w warunkach izolacji lub poddani izolacji w warunkach domowych. − wdrożenie adekwatnego do stanu zdrowia pacjenta leczenia, w tym wykonywanie zabiegów realizowane jest w każdym szpitalu.
  • Zasady postępowania w przypadku pacjentów z rozpoznanym COVID-19, zmian w organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz podejmowanych działań: − realizacja świadczeń odbywa się w szpitalach na II lub III poziomie szpitali wytypowanych do walki z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wykaz szpitali udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zawarto w linkach określonych w dokumencie strategii.

Świadczenia udzielane są na rzecz pacjentów wymagających tlenoterapii lub hospitalizacji z powodu chorób współistniejących do COVID-19, np. internistycznych, kardiologicznych, wymagających jedynie leczenia zachowawczego.

Etap II.

Etap II - nasilona transmisja.

Dzienna liczba nowo wykrytych przypadków SARSCoV-2: od 5 000 do 20 000 lub wg wskaźnika na województwa (strefa: zielona, żółta, czerwona).

  • Zasady postępowania w przypadku pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, zmian w organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz podejmowanych działań:

− w przypadku pacjentów objawowych dopuszcza się wykonywanie testów antygenowych jako podstawy rozpoznania, szczególnie w przypadku diagnostyki prowadzonej na Izbach Przyjęć czy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych,
− w przypadku pacjentów skąpoobjawowych wykonujemy testy PCR,
− świadczenia zabiegowe są realizowane w każdym szpitalu jedynie w przypadku takiej konieczności – w warunkach izolacji.

  • Zasady postępowania w przypadku pacjentów z rozpoznanym COVID-19, zmiany w organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz podejmowanych działań:

− realizacja świadczeń odbywa się w szpitalach na II lub III poziomie szpitali wytypowanych do walki z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (wykaz szpitali stanowi załącznik do strategii),
− łóżka dla pacjentów chorych na COVID-19 tworzone są również w szpitalach na I poziomie,
− w szpitalach I poziomu szpitali tworzone są stanowiska intensywnej opieki (w przypadku ich braku) lub odpowiednio doposażanie (w przypadku, gdy szpital taki szpital posiada oddział anestezjologii i intensywnej terapii)
− świadczenia udzielane są na rzecz pacjentów wymagających tlenoterapii lub hospitalizacji z powodu chorób współistniejących do COVID-19, np. internistycznych, kardiologicznych, wymagających jedynie leczenia zachowawczego.

Etap III.

Etap III - bardzo nasilona transmisja.

Dzienna liczba nowo wykrytych przypadków SARS-CoV-2: > 20 000.

  • Zasady postępowania w przypadku pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, zmian w organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz podejmowanych działań:

− każdy pacjent jest traktowany jako osoba zakażona,
− realizacja świadczeń sprowadza się jedynie do leczenia choroby podstawowej,
− podstawą diagnostyki u pacjentów objawowych są testy antygenowe i PCR1 w przypadku SpO2 < normy u pacjenta, wdrażamy tlenoterapię oraz leczenie zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ),
− w przypadku braku poprawy stanu zdrowia pacjenta, konieczne jest przekazanie do szpitala o wyższym poziomie;
− zasady prowadzenia pacjenta zdefiniowane są według protokołu opracowanego przez Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.

  • Zasady postępowania w przypadku pacjentów z rozpoznanym COVID-19, zmian w organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz podejmowanych działań:

− wszystkie łóżka w szpitalach posiadające dostęp do tlenu bez względu na ich lokalizację;
− w przypadku dobowych bądź lokalnych skoków zachorowań, przekraczających chwilowo pojemność systemu trójstopniowej opieki, możliwe użycie szpitali tymczasowych w celu uniknięcia dalekich transportów pacjentów wymagających leczenia.

Etap IV.

Etap IV - etap krytyczny.

Liczba pacjentów hospitalizowanych jednocześnie zbliża się do granicy rezerw łóżkowych, zaplanowanych na poziomie 35% wszystkich łóżek w szpitalach, włączonych do leczenia pacjentów zakażonych (około 35 000 łóżek w skali kraju).

  • Zasady realizacji świadczeń, zmiany w organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz podejmowane działania:

- liczba chorych wymagających tlenoterapii przekracza liczbę łóżek z dostępem do tlenu w warunkach stacjonarnych
− sukcesywne uruchamianie w poszczególnych województwach szpitali tymczasowych posiadających dostęp do tlenu i łóżka intensywnej terapii
− do pomocy w udzielaniu świadczeń (w szpitalach tymczasowych) włączone zostają Wojska Obrony Terytorialnej oraz pracownicy służb sanitarnych wojska,
− rozważenie możliwości zwiększenia puli łóżek do 50% (z wyłączeniem szpitali onkologicznych i położniczych).

Całość Strategii 3.0 znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Podobne artykuły

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także