CBA podsumowuje 2017 r. Jak wypada ochrona zdrowia?

Medexpress

Opublikowano 10 kwietnia 2018, 10:38

Medexpress

Opublikowano 10 kwietnia 2018, 10:38

Jak informuje CBA w 2017 r. szczególną uwagę poświęcono projektom związanym z budową systemów informatycznych w służbie zdrowia.

I tak w ramach kontroli koordynowanych szczególnym zainteresowaniem CBA objęto proces realizacji projektów związanych z budową systemów informatycznych w służbie zdrowia (tzw. e-zdrowie). Z ustaleń wynika, że znaczna część województw, pomimo formalnego zakończenia projektów, spotkała się z problemami w funkcjonowaniu zaimplementowanych systemów. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy był niewłaściwy sposób, w jaki definiowano cele projektu i określano wskaźniki ich osiągnięcia.

Co to oznacza w praktyce? Większość systemów tylko w niewielkim stopniu jest lub może być wykorzystywana przez pacjentów i lekarzy w bieżącej pracy placówek zdrowia, w których je zaimplementowano.

Z kolei w ramach prowadzonych spraw analitycznych z zakresu zdrowia zainteresowaniem objęto następujące obszary:


Informatyzacja państwa


MZ – w tym obszarze funkcjonariusze CBA współpracowali głównie z Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia wspierając procesy zarządzania konfliktem interesów pracowników tej
jednostki i realizację projektu P1.


Ochrona zdrowia i działalność sektora farmaceutycznego


W obszarze regulacji dotyczących jakości wyrobów medycznych, dzięki udziałowi w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy refundacyjnej wypracowano korzystne dla państwa rozwiązania w zakresie oceny jakości wyrobów medycznych. W wyniku działań CBA do projektu wprowadzono definicję jakości wyrobów medycznych i wycofano monopolistyczny model oceny jakości wyrobów.


CBA weryfikowało także oświadczenia o braku konfliktu interesów


W 2017 r. do CBA wpłynęło 5 828 oświadczeń i deklaracji dot. konfliktu interesów.
Liczba oświadczeń/deklaracji dot. konfliktu interesów złożonych do CBA w 2017 r.
gremium liczba deklaracji/ oświadczeń
Komisja Ekonomiczna (przy Ministrze Zdrowia) 1 012
Rada Przejrzystości (przy Prezesie AOTMiT) 765
Rada ds. Taryfikacji (przy Prezesie AOTMiT) 235
Komitet Offsetowy (przy Ministrze Obrony Narodowej) 26
Konsultanci w ochronie zdrowia 3 790


W 2017 r. CBA, w ramach osłony antykorupcyjnej, prowadziło działania w stosunku do 35 przedsięwzięć, z czego 3 związane były z ochroną zdrowia.

Źródło: CBA

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

cba / informatyzacja / krajowi konsultanci
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30