CEE Diabetes Policy Summit

Medexpress

Opublikowano 26 marca 2019, 13:35

Medexpress

Opublikowano 26 marca 2019, 13:35

Szczyt opiera się na dziedzictwie inicjatywy wczesnego działania w cukrzycy i partnerstwie między International Diabetes Federation, The World Heart Federation, Primary Care Diabetes Europe (PCDE) i AstraZeneca.

Wydarzenie zgromadzi czołowych ekspertów, praktyków i przedstawicieli pacjentów z Europy Środkowej i Wschodniej w celu wymiany doświadczeń w zakresie kształtowania polityki opieki nad pacjentem z cukrzycą. Szczyt poprowadzi profesor Maciej Małecki, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in. delegaci z IDF Europe, Czech, Łotwy, Chorwacji, Bułgarii, Serbii, Rumunii.

Podczas gdy w Europie Środkowej i Wschodniej odnotowano pewne postępy dla osób chorych na cukrzycę w ciągu ostatniej dekady, cukrzyca nadal ma nieposkromiony wpływ na zdrowotność obywateli, systemy opieki zdrowotnej i gospodarki. 7,5 miliona ludzi cierpi na cukrzycę w Europie Środkowej i Wschodniej, z czego 2,2 miliona w Polsce (IDF Atlas, 8. edycja). Odpowiada to ponad 7% dorosłej populacji, ale co gorsza, śmiertelność z powodu cukrzycy w Europie Środkowo-Wschodniej jest dwukrotnie wyższa niż w UE jako całości (Atlas IDF, wydanie 8).

Po podobnym Szczycie w Rumunii w 2018 r. spotkanie w Warszawie ma na celu:

  1. Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie kształtowania polityki opieki nad pacjentem z cukrzycą
  2. Poprawę życia osób chorych na cukrzycę i osób zagrożonych
  3. Zmniejszenie śmiertelności u osób chorych na cukrzycę w opłacalny sposób (skupienie się na redukcji chorób układu krążenia i nerek)
  4. Kontynuację planowania, w jaki sposób kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą wzmocnić wysiłki na szczeblu krajowym, aby zmniejszyć śmiertelność osób chorych na cukrzycę

Szczyt jest częścią inicjatywy Early Action in Diabetes, wieloletniej, wielostronnej współpracy, zainicjowanej w 2015 r. przez International Diabetes Federation i AstraZeneca jako niepromocyjna inicjatywa mającą na celu wczesne zapobieganie, wczesne wykrywanie, kontrolę i wczesny dostęp do właściwych interwencji w cukrzycy. W 2016 r. koalicja zorganizowała Globalne Forum w Berlinie, w którym uruchomiono nową wizję - „Deklarację Berlińską” w zakresie kształtowania polityki w zakresie cukrzycy, a w 2017 r. podczas Global Policy Forum w Rzymie omówiono, jak włączyć Deklarację Berlińską do działania. Od tamtej pory zainteresowane strony w 30 krajach pracowały nad poprawą, opartą na dowodach i skonsolidowaną polityką interesariuszy w zakresie cukrzycy w krajach o niskim, średnim i wysokim dochodzie.

Łącząc ekspertów ds. cukrzycy z całej Europy, nasz program oferuje połączenie opartego na dowodach lepszego dzielenia się praktykami i możliwość wymiany doświadczeń zdobytych między krajami. Poprzez warsztaty ułatwimy opracowywanie krajowych planów działania, które wyznaczą cele, jak zamknąć luki w zapobieganiu i zmniejszaniu obciążenia chorobami układu krążenia u osób z cukrzycą typu 2.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

cukrzyca / AstraZeneca / EE Diabetes Policy Summit
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31