Anna Kupiecka: Chcemy, żeby pacjenci bez delecji P17 mieli dostęp do nowoczesnych leków

Fot. MedExpress TV
O dramatycznej sytuacji pacjentów pacjentów chorujących na PBL bez delecji P17, mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji „OnkoCafe – Razem Lepiej”.
Medexpress 2019-09-12 08:01
  • Pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym mają dostęp do nowoczesnych leków.
  • Pacjenci z białaczką, którzy mają delecję P17 albo mutację genu tp53 również mają refundowane nowoczesne leki.
  • Każdego pacjenta trzeba przebadać pod względem delecji czy mutacji.
  • Sytuacja jest dramatyczna, gdy okazuje się, że nie ma mutacji i pacjent nie kwalifikuje się do leczenia.
  • W gronie ekspertów i przedstawicieli MZ doszliśmy do wniosku, że trzeba podjąć działania, aby na najbliższej liście refundacyjnej wnieść zmianę do programu lekowego.
  • Chcemy, żeby pacjenci bez delecji P17 też mogli przyjmować nowoczesne leki.
  • Badania medyczne potwierdzają, że podanie nowoczesnych leków w przypadku pacjentów bez delecji daje bardzo dobry efekt zdrowotny.

PDF

Zobacz także