Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

MZ szuka realizatorów programu in vitro

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 26 kwietnia 2024 08:49

MZ szuka realizatorów programu in vitro - Obrazek nagłówka
Fot. iStock/Getty Images
Do 9 maja mogą zgłaszać swoje oferty podmioty zainteresowane realizacją programu leczenia niepłodności w latach 2024-2028. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs. Program realizowany będzie na zasadach przewidzianych dla programu polityki zdrowotnej.

Jak informuje MZ, realizatorami programu mogą być ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji, spełniające wymogi kadrowe, sprzętowe i techniczne.

„Realizator musi m. in. zapewnić dostęp do świadczeń finansowanych w ramach programu przez co najmniej 6 dni w tygodniu, stały nadzór embriologiczny nad laboratorium przez 7 dni w tygodniu i telefoniczny dostęp pacjentki do personelu również przez cały tydzień. Realizator ma także zapewnić dyżury w dni wolne od pracy, jeśli będzie tego wymagać sytuacja kliniczna pacjentów”, czytamy na stronie ministerstwa.

Ośrodek ma również zapewnić odpowiedni personel, m. in.: co najmniej dwóch lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie położnictwa i ginekologii i co najmniej dwie osoby ze specjalizacją w dziedzinie embriologii klinicznej lub wykształcenie medyczne, biologiczne lub biotechnologicznym oraz co najmniej jednego psychologa. Z kolei liczba położnych i pielęgniarek ma być stosowna do planowanych procedur.

– Zależy mi, aby realizatorami programu nie były tylko ośrodki prywatne, ale aby uczestniczyło w nim jak najwięcej podmiotów publicznych – podkreśla minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Program in vitro będzie realizowany od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. Na ten cel przeznaczono w budżecie państwa każdego roku 500 mln zł. Łącznie to 2,5 mld zł.

Program, opracowany przez zespół ekspertów, obejmie pary:

  • ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu,
  • będące w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,
  • te, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, w ramach wcześniej realizowanych procedur.

Przyjęto również kryterium wieku. Z bezpłatnego in vitro będą mogły skorzystać kobiety:

  • do 42. roku życia, korzystające z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia,
  • do 45. roku życia jeśli korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka,
  • a także mężczyźni do 55. roku życia.

Program obejmuje również onkopłodność. Pacjenci z chorobami onkologicznymi, którzy chcą mieć dzieci, będą mogli zabezpieczyć materiał rozrodczy na przyszłość poprzez pobranie i przechowywanie gamet przed lub w trakcie leczenia onkologicznego. W tym wypadku program obejmie kobiety od okresu dojrzewania do 40. roku życia i mężczyzn od okresu dojrzewania do 45. roku życia.

Szczegóły dotyczące konkursu

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także