Zapowiedź konferencji „Choroby Rzadkie – diagnostyka i leki dedykowane ich terapii - Wyzwania dla Polski 2020”

Thinkstock/GettyImages
25 listopada 2019 roku w Warszawie w Hotelu Novotel Centrum odbędzie się coroczna konferencja naukowo-edukacyjna Choroby Rzadkie – diagnostyka i leki dedykowane ich terapii - Wyzwania dla Polski 2020”. Organizatorem kolejnego już, kluczowego w tym obszarze zdrowotnym wydarzenia z udziałem pacjentów, najważniejszych ekspertów medycznych, decydentów, przedstawicieli branży farmaceutycznej, jest Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich – ORPHAN.
Medexpress 2019-11-08 11:46

Podczas konferencji wypowiedzą się przedstawiciele grupy eksperckiej „Polska dla Chorób Rzadkich” (profesorowie, prawnicy, eksperci ds. HTA i kryteriów MCDA) oraz przedstawiciele Krajowego Forum Orphan reprezentującego głos ponad 40 zrzeszonych stowarzyszeń pacjentów z chorobami rzadkimi.


Na konferencję są zaproszeni decydenci, w tym: Minister Zdrowia, Prezesi NFZ oraz AOTMiT, a także wybrani posłowie Sejmu RP.

Informacje na temat Konferencji są stale uzupełniane i dostępne na stronie
www.omp-polska.pl

Uruchomiony został również Panel rejestracyjny – prosimy o rejestrację swojego udziału.

Udział w Konferencji jest bezpłatny – liczba miejsc jest ograniczona.

Wśród kluczowych celów, które przyświecają organizatorom Konferencji, przede wszystkim należy wymienić:

  • przekonanie decydentów o potrzebie włączenia rzadkich chorób i leków sierocych do polskiego porządku prawnego, a przede wszystkim wpisanie działań na rzecz poprawy terapii chorób rzadkich w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia określającym polskie priorytety zdrowotne;
  • jak najszybszą nowelizację ustawy refundacyjnej wprowadzającą: ograniczenie stosowania kryterium QALY przy ocenie HTA i w postępowaniach refundacyjnych dotyczących leków dedykowanych chorobom rzadkim;
  • wprowadzenie odrębnych kryteriów oceny leków dedykowanych chorobom rzadkim;
  • poprawa diagnostyki chorób rzadkich w oparciu o rejestr i narzędzia algorytmów diagnostycznych AI (Artificial Intelligence – sztucznej inteligencji).

Raport podsumowujący wraz z rekomendacjami

Aby zapewnić trwałość konkluzji wynikających z Konferencji, Krajowe Forum w ramach warsztatu podsumowującego, z udziałem speakerów i moderatorów wszystkich sesji, opracuje publikację z rekomendacjami.

Źródło: Mat. prasowe

PDF

Zobacz także