Chorzy po przeszczepach zapłacą więcej? Ministerstwo Zdrowia odpowiada

Źródło: MZ
W związku ze zmianami na liście leków refundowanych resort zdrowia wyjaśnia, dlaczego leki podrożały.
Medexpress 2017-08-24 07:45

"Wszystkie leki, które podrożały, mają – w myśl zapisów ustawy refundacyjnej – swoje tańsze odpowiedniki" - tłumaczy MZ.

W wyjaśnieniu czytamy, że wzrost dopłat w przypadku obniżenia limitu finansowania zazwyczaj ma charakter przejściowy. Wnioskodawcy (firmy farmaceutyczne) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o refundacji mogą składać wnioski o obniżenie urzędowych cen zbytu. To zazwyczaj skutkuje obniżeniem dopłaty pacjentów. Jeżeli nie zachodzi konieczność uzupełnienia danych, wnioski tego rodzaju są rozpatrywane w ustawowym terminie do 30 dni.

Ministerstwo dodaje, że obejmowanie refundacją kolejnych odpowiedników, to działanie systemowe. Celem jest nie tylko zwiększanie ilości dostępnych opcji terapeutycznych, lecz także tworzenie szerokiego pola naturalnej konkurencji między firmami farmaceutycznymi. Taka sytuacja przełamuje nienaturalne monopole oraz przyczynia się do stymulowania branży farmaceutycznej w kierunku jej szybszego rozwoju. Najważniejsze jest jednak to, że pozwala obejmować refundacją coraz tańsze nowe leki, które działają tak samo jak te, które już są w wykazie. Za określeniami „odpowiednik” i „zamiennik” kryje się pełna gwarancja (poparta dowodami naukowymi), że pacjent otrzymuje ten sam lek, tylko w innym opakowaniu. I choć lek jest ten sam, to cena jest inna – mniejsza.

Dzięki wprowadzaniu odpowiedników maleją wydatki ponoszone przez płatnika publicznego. Każda zaoszczędzona w ten sposób złotówka umożliwia objęcie refundacją nowej technologii medycznej. Budżet NFZ przeznaczony na finansowanie technologii lekowych jest ograniczony, stąd istotne jest racjonalnie gospodarowanie środkami finansowymi i ciągłe ich uwalnianie, które pozwala na objęcie refundacją nowych leków na kolejnych wykazach.

Ministerstwo zapewnia, że zmiany, które zajdą w refundacji leków (m.in. immunosupresyjnych) od 1 września br., nie spowodują zagrożenia dla pacjentów. Zaistniała sytuacja to naturalny mechanizm refundacyjny, który stwarza szeroką przestrzeń negocjacyjną w kwestii cen pozostałych leków.

Źródło: mz.gov.pl

PDF

Zobacz także