Co jest największym wyzwaniem dla Krajowej Sieci Onkologicznej?

Fot. MedExpress TV
O pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej - opowiedział Medexpressowi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.
Martyna Chmielewska 2018-12-13 15:40


Martyna Chmielewska: Jak przebiegają prace nad pilotażem Krajowej Sieci Onkologicznej?

Sławomir Gadomski: Jesteśmy gotowi do podpisania rozporządzenia. Dzisiejsza Komisja Zdrowia nie przyjęła stanowiska mającego na celu przedłużenie prac, przeprowadzenia ponownych konsultacji ws. pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Wydaje mi się, że bardzo dobrze się stało, gdyż proces konsultacji był już naprawdę skrupulatny. Odbyliśmy ponad standard uzgodnieniowy kilka spotkań roboczych z różnymi środowiskami. Myślę, że kolejne konsultacje nie są potrzebne. Środowisko onkologiczne, większość organizacji pacjenckich popiera ten projekt. Wydaje mi się, że jakiekolwiek działania wstrzymujące pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej byłyby nieefektywne i nieuzasadnione.

M.Ch.: Czy już wiadomo kiedy ruszy pilotaż?

S.G.: Czekamy na podpis ministra zdrowia. Następnie prezesa NFZ musi wydać zarządzenie, trzeba wdrożyć także przygotowanie do pilotażu. Mam nadzieję, że pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z niego już na początku następnego roku.

M.Ch.: Co jest największym wyzwaniem dla Krajowej Sieci Onkologicznej?

S.G.: Zastanawiamy się w jakim stopniu ośrodki funkcjonujące w Krajowej Sieci Onkologicznej (szczególnie te koordynujące) będą w stanie koordynować opiekę nad chorym. Chcemy także sprawdzić na ile pacjent ją odczuje. Wdrażamy do tego mechanizmy. W naszej ocenie nie przyniosą one skutków w postaci kluczowego wskaźnika w onkologii, którym jest wskaźnik przeżyć pięcioletnich. Trzeba będzie na to poczekać.

M.Ch.: Jaki jest koszt pilotażu?

S.G.: Choć szacujemy, że koszt pilotażu wyniesie maksymalne 48 milionów zł, to jestem przekonany, że będzie on niższy.

PDF

Zobacz także