Czym zajmie się nowy ministerialny zespół?

Medexpress

Opublikowano 02 lipca 2021, 08:34

Medexpress

Opublikowano 02 lipca 2021, 08:34


W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Sławomir Gadomski, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący
prace Zespołu;
2) Zastępcy Przewodniczącego:
a) Anna Skowrońska-Kotra, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
b) Rafał Główczyński, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie:
a) dr hab. Anna Hrycaj – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
b) dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
c) Bartosz Groele – adwokat,
d) Dominik Gałkowski – adwokat,
e) dr Patryk Filipiak – adwokat,
f) Szymon Rajski – radca prawny,
g) Grzegorz Koczor – ekspert z zakresu lean w medycynie,
h) Cezary Pokorski – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
i) Jacek Bębenek – przedstawiciel Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
j) Anna Karczmarz – przedstawiciel Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
k) Robert Przybyszewski – przedstawiciel Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
l) Anna Kołodziej – przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
m) Anna Jakubik – przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia.

Zadaniem Zespołu jest:
1) przygotowanie projektu przepisów wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji w zakresie postępowań naprawczych podmiotów szpitalnych, w tym z wykorzystaniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 i 1298 oraz z 2021 r. poz. 1080), które umożliwią przeprowadzenie restrukturyzacji tych podmiotów;
2) zaopiniowanie projektu ustawy o reformie podmiotów szpitalnych wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji w części regulującej postępowania restrukturyzacyjne tych podmiotów, na podstawie projektu przepisów, o których mowa w pkt 1.

Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia
projektu ustawy, o którym mowa w § 3 pkt 2, nie później jednak niż z dniem 31 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U.MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szpitale / restrukturyzacja / zespół / Ministerstwo Zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31