E-papierosy nie tak bezpieczne, jak się uważa

Tomasz Kobosz

Opublikowano 17 wrzesnia 2018, 12:47

Fot. Getty Images/iStockphoto
Tomasz Kobosz

Opublikowano 17 wrzesnia 2018, 12:47

Formaldehyd i inne aldehydy to związki o znanym działaniu rakotwórczym. Do tej pory nie było jednak jasne, czy w „parze” wytwarzanej przez e-papierosy substancje te obecne są w wystarczająco dużych ilościach i czy pozostają organizmie wystarczająco długo, aby faktycznie zaszkodzić zdrowiu e-palaczy.

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Desert Research Institute w Reno oraz University of Nevada wzięło udział 12 użytkowników e-papierosów.

Naukowcy opracowali technikę, dzięki której byli w stanie mierzyć stężenie aldehydów w powietrzu wydychanym przez badanych. Mierzono również stężenie aldehydów bezpośrednio w oparach wytwarzanych przez urządzenia. Dzięki temu można było oszacować, jaka część toksycznych związków została wchłonięta przez płuca uczestników.

Pomiary wydychanego powietrza wykonywano zarówno przed, jak i po vapingu.

– Stwierdziliśmy, że średnie stężenie aldehydów w wydychanym przez uczestników powietrzu było około 10,5 razy większe po vapingu niż przed nim. Ponadto, stężenie formaldehydu w oddechu po vapingu było kilkaset razy niższe niż w samej „parze” z e-papierosów, co sugeruje, że znaczna ilości tego związku są zatrzymywane w drogach oddechowych e-palacza – tłumaczy Vera Samburova, główna autorka.

Sugeruje to, że wyniki wcześniejszych badań laboratoryjnych, wskazujące, że e-papierosy wytwarzają wysoki poziom toksycznych związków, mają przełożenie na bezpieczeństwo użytkowania tych produktów przez ludzi.

– Nasze badanie wskazuje na potencjalne ryzyko dla zdrowia związane z aldehydami wytwarzanymi przez e-papierosy. Jednak wpływ ekspozycji na aldehydy wydzielane przez e-papierosy powinien zostać w przyszłości zweryfikowany w badaniach z udziałem znacznie większej liczby e-palaczy – zaznacza V. Samburova.

Źródła: Toxics / mdpi.com / MedicalNewsToday

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

palenie / e-papierosy / e-palenie / vaping
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31