EWUŚ nie działa prawidłowo. Nowe dane pozwolą określić aktualny status w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych

Medexpress

Opublikowano 20 grudnia 2021, 10:56

Medexpress

Opublikowano 20 grudnia 2021, 10:56

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przekazuje do Narodowego Funduszu Zdrowia, w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (tj. osób w stosunku do których wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a które pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym) danych o dacie powstania i ustania ich prawa do zasiłku. Fundusz obecnie otrzymuje w odniesieniu do tej kategorii osób informację o dacie wypłaty zasiłku oraz informację o okresie, za który wypłacono zasiłek dopiero po dokonaniu przez ZUS wypłaty, co powoduje, że Fundusz nie ma aktualnych danych o statusie tych osób w okresie pobierania zasiłku. Osoby takie posiadają w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych status osoby nieuprawnionej do świadczeń. W konsekwencji: - system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, zwany dalej „eWUŚ”, nie potwierdza na bieżąco prawa do świadczeń tych osób (osoby takie muszą składać oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń lub przedstawiać dokumenty w postaci papierowej, a Fundusz jest obciążony dodatkową pracą związaną z koniecznością weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów),
- jest utrudniona comiesięczna weryfikacja dokonywana przez Fundusz deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, złożonych przez te osoby.

Uwzględnienie w zestawie danych przekazywanych przez ZUS do Funduszu informacji o dacie powstania i ustania prawa do zasiłku osób w stosunku do których wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, a które pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym. Otrzymane dane pozwolą określić aktualny status tych osób w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, co umożliwi łatwą weryfikację prawa tych osób do świadczeń opieki zdrowotnej. Znacząco zmniejszy się liczba składanych oświadczeń i dokumentów, i tym samym zmniejszy się obciążenie Funduszu wynikające z konieczności ich weryfikacji i podejmowania postępowań wyjaśniających w przypadkach budzących wątpliwości.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

eWUŚ / ZUS / NFZ / ubezpieczenie zdrowotne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31