Wiceprezes KRF:

Fizjoterapeuci powinni jak najszybciej złożyć wniosek, aby legalnie prowadzić działalność leczniczą

Medexpress

Opublikowano 25 pazdziernika 2019, 13:44

151018619 151018619.jpg
Medexpress

Opublikowano 25 pazdziernika 2019, 13:44

Już tylko do 31 października 2019 roku fizjoterapeuci, którzy chcą wykonywać swój zawód w ramach działalności gospodarczej mają czas na wybór odpowiedniej dla siebie formy prawnej. Co mógłby Pan doradzić im w tej sprawie?

Po pierwsze i najważniejsze: to jest przywilej dostępny tylko dla wybranych grup zawodowych. Tylko zawody zaufania publicznego mogą zakładać praktyki. A radę mam jedną: jak najszybciej należy zarejestrować praktykę, o ile nie wykonuje się działalności wyłącznie jako podmiot leczniczy lub nie świadczy usług w oparciu o umowę o pracę, zlecenie, itd. Dlaczego? Choćby dla korzyści dla nas wszystkich. Budujemy prestiż zawodu. Wszystkie zawody wykonujące działalność leczniczą: lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci działają w oparciu o praktyki. O ile wykonują zawód osobiście i na własną odpowiedzialność to i w tym przywileju zostajemy z nimi zrównani. Prowadzenie praktyki to większe bezpieczeństwo dla fizjoterapeutów, jak i pacjentów.

Jakie są podstawowe różnice między praktyką zawodową a podmiotem leczniczym?

Generalnie podmiot leczniczy to dużo większe wymagania, np. w zakresie lokalu i jest to generalnie forma odpowiednia do prowadzenia działalności o bardziej rozbudowanych strukturach. Umożliwia zatrudnianie innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie działalności w dowolnie wybranej formie prawnej. Podmiot leczniczy może prowadzić każdy przedsiębiorca, nie musi to być wyłącznie osoba wykonująca zawód medyczny. Z natury podmiotu leczniczego wynikają bardziej restrykcyjne wymogi lokalowe oraz wyższe ubezpieczenie OC. Jest to wygodniejsza forma prowadzenia działalności leczniczej w przypadku posiadania kontraktu z NFZ oraz zatrudniania innych pracowników. Założenie podmiotu leczniczego wymaga uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę.

Na czym polega specyfika indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej?

Specyfika indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej polega na osobistym wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty, tj. wykonywaniu zawodu we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Może ją prowadzić wyłącznie fizjoterapeuta. Grupowa praktyka zawodowa może być prowadzona wyłącznie w formie spółki jawnej, partnerskiej lub cywilnej, a świadczenia zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie przez fizjoterapeutów będących wspólnikami lub partnerami spółki. Wymogi odnoszące się do praktyki zawodowej są znacznie mniej restrykcyjne niż te odnoszące się do podmiotu leczniczego – przede wszystkim w zakresie kosztów obowiązkowego ubezpieczenia OC czy wymogów lokalowych. Organem prowadzącym rejestr praktyk fizjoterapeutycznych jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów.

Jeśli fizjoterapeuci nie wybiorą do 31 października odpowiedniej formy prawnej, to co dalej?

Niestety, osoby które prowadzą działalność gospodarcza i nie działają w formie podmiotu leczniczego i nie mają zarejestrowanej praktyki indywidualnej lub grupowej nie mogą wykonywać zawodu. Co dalej? jak najszybciej należy złożyć wniosek. Na naszej stronie jest specjalna instrukcja, który prowadzi krok po kroku.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

fizjoterapeuci / KRF / Paweł Adamkiewicz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30