GUS o związkach zawodowych. Co z ochroną zdrowia?

Thinkstock/Getty Images
GUS opublikował dane dot. związków zawodowych „Partnerzy dialogu społecznego – organizacje pracodawców i związki zawodowe w 2018 r. (wyniki wstępne)”.
Medexpress 2019-08-27 14:33

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2018 r. 0,4 tys. aktywnych organizacji pracodawców zrzeszało 19,1 tys. członków. To o 2,4% więcej niż w 2014 r.

Największa część członków związków zawodowych (23,2%) pracowała w edukacji, z kolei pracodawcy należący do organizacji pracodawców zajmowali się opieką zdrowotną i pomocą społeczną (18,5%).

Największa część osób zrzeszonych w związkach zawodowych (23,2%) pracowała w edukacji, a następnie w administracji publicznej i obronie narodowej (13,9%), w przetwórstwie przemysłowym (12,7%) oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (12,4%).
Blisko co 5 organizacja pracodawców zadeklarowała w 2018 r., że główną branżą działalności jej członków była opieka zdrowotna i pomoc społeczna (18,5%). Członkowie organizacji pracodawców prowadzili często swoją działalność także w takich branżach jak: przetwórstwo przemysłowe (10,3%), usługi (9,8%) oraz handel (9,2%).

Źródło: GUS

PDF

Zobacz także