Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Przyznanie ratownikom medycznym uprawnień do wykonywania badań USG budzi wątpliwości lekarzy

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 11 marca 2024 08:35

Przyznanie ratownikom medycznym uprawnień do wykonywania badań USG budzi wątpliwości lekarzy - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Naczelna Rada Lekarska opublikowała stanowisko dot. projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych, negatywnie opiniuje projekt w zakresie wprowadzanych w § 2 pkt 3 kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych obejmujących problematykę wykonania badania USG u pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wątpliwości budzi przyznanie ratownikom medycznym, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny, uprawnienia do wykonywania badań USG u pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jest to uprawnienie nawet dalej idące niż w przedstawionym dnia 1 grudnia 2023 r. do konsultacji publicznych projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, gdzie w wykazie medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie, planowano dodać wykonywanie badania USG według protokołów FAST, FEER, BLUE, RADIUS. Obecnie opiniowany projekt rozporządzenia poszerza uprawnienia ratowników medycznych do udziału w kursie kwalifikacyjnym z problematyki wykonania USG, nie wskazuje bowiem, że chodzi o USG według ww. protokołów ratunkowych.

Rozwiązania proponowane w projekcie opiniowanego rozporządzenia są zbyt daleko idące, szczególnie biorąc pod uwagę, że przepisy prawa stawiają wyższe wymogi wobec lekarzy, którzy mają realizować diagnostykę ultrasonograficzną.

Dla nabycia umiejętności diagnostyki USG konieczne powinno być odbycie co najmniej kilkutygodniowego stażu w pracowni USG i odpowiedni nadzór specjalistyczny w ramach wykonywania tych badań. Odbycie szkolenia w ramach kursu kwalifikacyjnego organizowanego w CMKP lub uczelni kształcącej na kierunku ratownictwo medyczne jest niewystarczające. Rodzi to istotne obawy o jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta, szczególnie jeśli uwzględni się, że warunki wykonywania badań USG poza szpitalem czy poza poradnią są nawet trudniejsze z uwagi na wiele czynników takich jak hałas, natężenie światła, obecność innych ludzi. Na lekarzy nakłada to dodatkowy obowiązek ponadstandardowej „czujności” w zakresie opierania dalszych działań medycznych na wynikach badań USG przeprowadzonych uprzednio przez ratownika medycznego.

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także