II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stany Zagrożenia Życia i Zdrowia u Dzieci. Teoria i Praktyka”

Konferencja poświęcona postępowaniu w stanach nagłych u dzieci rekomendowanym dla personelu medycznego pracującego w Zespołach Ratownictwa Medycznego, jak również Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, odbędzie się 5 marca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Medexpress 2020-02-18 09:40

Tematyka II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Stany Zagrożenia Życia i Zdrowia u Dzieci. Teoria i Praktyka”, organizowanej przez dwie jednostki Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Zakład Ratownictwa Medycznego i Zakład Medycyny Ratunkowej Dzieci oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, poświęcona będzie postępowaniu w stanach nagłych u dzieci rekomendowanym dla personelu medycznego pracującego w Zespołach Ratownictwa Medycznego, jak również Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.

Program wykładów:
• Wybrane aspekty farmakoterapii i płynoterapii pediatrycznej w ratownictwie medycznym - co rekomendować, a czego unikać.
• Postępowanie z dzieckiem w hipotermii głębokiej – opis przypadku.
• Wczesne postępowanie w oparzeniach u dzieci.
• Przygotowanie pacjenta neonatologicznego i pediatrycznego do transportu lotniczego.
• Amputacja urazowa u dzieci. Kwalifikacja i postępowanie.

W czasie konferencji odbędą się również wykłady, dotyczące komunikacji z małym pacjentem i rodzicami chorego dziecka. Wykładowcy omówią m.in. kwestie związane ze wsparciem dla poszkodowanego dziecka i skutecznym porozumiewaniem się z niewspółpracującym rodzicem. W trakcie Sesji Satelitarnej studenci z Kół Naukowych zaprezentują wyniki swojej pracy.

Po oficjalnej części wykładowej konferencji odbędą się jednocześnie dwa bloki warsztatów o tematyce „Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci” oraz „Trudne drogi oddechowe u dzieci”.

Miejsce: Sala Konferencyjna Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury 63A, poziom -1)

Termin: 5 marca 2020 r.

Organizatorzy: Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Medycyny Ratunkowej Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Szczegóły oraz rejestracja: www.mrd.wum.edu.pl

PDF

Zobacz także