Transmisja online:

III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment (dzień 2.)

Medexpress

Opublikowano 25 kwietnia 2019, 07:10

Medexpress

Opublikowano 25 kwietnia 2019, 07:10

To wydarzenie jest okazją do tego, aby pacjenci i liderzy organizacji pacjenckich, lekarze, decydenci, czy przedstawiciele środowisk naukowych wymienili się opiniami na temat możliwości polepszenia sytuacji w ochronie zdrowia tak, by odpowiadała ona na aktualne potrzeby pacjentów z chorobami przewlekłymi.

Zaproszenie do udziału w kongresie przyjęła małżonka Prezydenta RP, Agata Kornhauser-Duda, która udzieliła również honorowego patronatu temu wydarzeniu. Kongres zainauguruje wystąpienie ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego, a główną dyskusję na temat praw i obowiązków pacjenta rozpocznie Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Wśród gości zagranicznych pojawią się: prof. Mark Lawler z Queen’s University Belfast, prof. Tit Albreht z National Institute of Public Health of Slovenia, Caterina Hoosseni z Patient Innovation (Portugalia) i Joan Andresen z Patientforeningen Danmark.

Program kongresu składa się z kilkunastu sesji tematycznych, ujętych w 3 bloki:

 • PACJENT JAKO LIDER STRATEGII ZDROWIA, podczas którego uczestnicy będą się starali znaleźć odpowiedzi na pytania m.in., jak podnosić skuteczność działań organizacji pacjenckich, jakie są społeczne i ekonomiczne konsekwencje chorób przewlekłych czy jakie korzyści dla pacjentów mogą wynikać z utworzenia Agencji Badań Medycznych,
 • ZDROWIE TERYTORIALNE, w którym paneliści dyskutować będą m.in. o roli samorządu
  w polskim systemie ochrony zdrowia i edukacji pacjenta,
 • EMPATIA. EWOLUCJA. EKSPERTYZA. Tu uczestnicy skoncentrują się głównie na zagadnieniach relacji lekarz – pacjent: „od choroby do człowieka” i tworzenia procesów HTA w konfrontacji z doświadczeniami organizacji pacjenckich.
 • Ponadto, pierwszego dnia kongresu Fundacja Żyjmy Zdrowo zainauguruje drugą część kampanii poświęconej kobietom z zaawansowanym rakiem piersi, pt. „Wykorzystaj czas na życie”. prezes fundacji, Iwona Schymalla, poprowadzi z tym związany panel dyskusyjny, pt. „Obudzić w sobie siłę. Jakiego wsparcia potrzebują kobiety chore na nowotwory”. W dyskusji weźmie udział m.in. prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” – Krystyna Wechmann.

  Instytut Komunikacji Zdrowotnej zaprasza także do skorzystania z tzw. korytarza eksperckiego. W pobliżu sali konferencyjnej będzie można porozmawiać m.in. z psychonkologiem, dietetykiem, trenerem zdrowia, a także wykonać badanie spirometryczne, skorzystać z porad Rzecznika Praw Pacjenta czy porozmawiać z przedstawicielami organizacji pacjenckich, poznając bliżej ich działalność. Z kolei przed budynkiem Centrum Konferencyjnego Kopernik pierwszego dnia kongresu będzie można skorzystać z mammobusa i wykonać badanie profilaktyczne piersi.

  Na zakończenie kongresu, 25 kwietnia, zapraszamy wszystkich zainteresowanych pacjentów i ich bliskich do udziału w warsztatach na temat badań klinicznych i działania Agencji Badań Medycznych, budowania motywacji w czasie terapii czy roli komunikacji.

  W czasie kongresu będzie można też kupić najnowszą książkę Wydawnictwa Agora, pt. Parkinson- poradnik dla pacjentów i ich bliskich. Autorką publikacji jest red. Iwona Schymalla.

  Kongres uzyskał również patronat Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskiej Unii Organizacji Pacjenckich, Polskiej Unii Onkologii, Federacji Pacjentów Polskich, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, International Alliance of Patients” Organizations, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej i Polskiego Instytutu Otwartego Dialogu.

  Patronat medialny: miesięcznik Służba Zdrowia, portal Medexpress.pl, Polskie Radio 24, Dziennik Polska The Times, Gazeta Polska.


Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

transmisja / III Międzynarodowy Kongres Patient Empowerment
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31