Jak Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP będzie wspierać pielęgniarki?

Fot. MedExpress TV
Martyna Chmielewska 2020-03-17 13:45

W poniedziałek został powołany Zespół Zarządzania Kryzysowego NiPiP. W kraju jest 45 okręgowych izb pielęgniarek i położnych. W większości z nich został już uruchomiony zespół sztabu kryzysowego. Koordynatorem sztabu w całej Polsce jest NiPiP.

Po pierwsze zespół będzie na bieżąco monitorować sytuacje związane z zasobami kadrowymi pielęgniarek i problemami w kwestii dostępności społeczeństwa do ośrodków ochrony zdrowia. W tym celu w NiPIP, jak i w okręgowych izbach pielęgniarek i położnych została uruchomiona linia online. - Pielęgniarki będą mogły telefonicznie zgłaszać występujące problemy - powiedziała Medexpressowi prezes NIPiP Zofia Małas.

Po drugie zespół będzie merytorycznie i logistycznie wspierał pielęgniarki i położne w krytycznych sytuacjach. - Pielęgniarki nie mają czasu śledzić informacji zamieszczanych na stronie NFZ, MZ, NIPiP, GIS. Będziemy je informować o wszystkich zaistniałych zmianach, a także odpowiadać na nurtujące pytania m.in. za pośrednictwem prawnika, epidemiologa, psychologa - powiedziała Małas. - Pielęgniarki pracują po kilkanaście godzin dziennie albo kilka dób. Z tego powodu są zmęczone psychicznie. Dlatego izby starają się uruchamiać dla pielęgniarek pomoc psychologiczną - dodała.

W Polsce 1 pielęgniarka w średnim wieku z woj. wielkopolskiego została zakażona koronawirusem. Jej stan jest dobry.

Zofia Małas poinformowała, że pielęgniarki pracujące w obronie terytorialnej będą stanowiły wsparcie dla pielęgniarek, które będą przebywały w kwarantannie. - Pracodawcy powinni zabezpieczyć pracowników medycznych w środki ochrony osobistej. Każdy pacjent zakażony koronawirusem jest zagrożeniem dla osoby udzielającej mu pomocy - wyjaśniła.

PDF

Zobacz także