Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Część 5 - Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych (II)

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 18 grudnia 2023 09:19

Część 5 - Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych (II) - Obrazek nagłówka

Co to jest zdarzenie medyczne?

Zdarzenie medyczne - zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego:

a) zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,

b) uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta,

c) śmierć pacjenta,

którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowania innej dostępnej metody diagnostycznej lub leczniczej, chyba że doszło do dających się przewidzieć normalnych następstw zastosowania metody, na którą pacjent wyraził świadomą zgodę.

Zatem zdarzeniem medycznym jest zdarzenie zaistniałe:

- w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego;

- w efekcie udzielenia świadczenia zdrowotnego;

- zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Należy pamiętać, że chodzi wyłącznie świadczenia szpitalne udzielane w szpitalu.

Zaniechanie udzielenia świadczenia nie obejmuje zwłoki w udzieleniu, ze względu na oczekiwania pacjenta w kolejce oczekujących.

Ze zdarzeniem medycznym będziemy mieli do czynienia wówczas gdy pacjentowi niezasadnie odmówiono przyjęcia do szpitala - zaniechanie udzielenia świadczenia.

Pojęcie „w efekcie udzielenia świadczenia zdrowotnego” oznacza, że do zdarzenie medycznego może dojść później niż „w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego”, jeżeli zdarzenie medyczne stanowi efekt udzielania świadczenia.

Warunkiem, aby uznać dane zdarzenie, za zdarzenie medyczne w rozumieniu przepisów jest, to, aby „z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć zdarzenia w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną przy zastosowaniu innej dostępnej metody diagnostycznej lub leczniczej.”

Co nie jest zdarzeniem medycznym?

Zdarzeniem medycznym nie jest zdarzenie jeżeli stanowi „dające się przewidzieć normalne następstwa zastosowania metody leczniczej, na którą pacjent wyraził świadomą zgodę.”

Co mimo zgody pacjenta jest zdarzeniem medycznym?

Nawet jeżeli zdarzenie stanowi dające się przewidzieć normalne następstwa zastosowania metody leczniczej, na którą pacjent nie wyraził świadomej zgody.

Aby uznać, że doszło do udzielania świadomej zgody musza być spełnione następujące warunki:

- informacja pacjentowi podana jest w sposób jasny i przystępny;

- w ramach tej informacji następuje wskazanie wszystkich możliwych normalnych następstw leczenia

- w ramach tej informacji następuje wskazanie innych możliwych metod leczenia

- pacjent ma swobodę podjęcia decyzji o leczeniu - brak przymusu.

Zatem, jeżeli wystąpią normalne następstwem leczenia, jeżeli pacjent nie wyraził zgody na te następstwa (nie udzielił świadomej zgody na leczenie) będziemy mieli do czynienia ze zdarzeniem medycznym – zdarzeniem medycznym będą normalne następstwa leczenia nie objęte świadomą zgodą pacjenta.

Podsumowanie:

Zdarzeniem medycznym jest każde uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zakażenie, śmierć pacjenta, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, przy postępowaniu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną lub przy zastosowaniu innej metody leczniczej.

Zdarzeniem medycznym jest każde uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zakażenie, śmierć pacjenta, będące normalnym następstwem metody leczenia, jeżeli pacjent nie udzielił świadomej zgody na metodę leczenia.

Ile jest czasu na złożenie wniosku?

Wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta należy złożyć w ciągu jednego roku od dnia, w którym wnioskodawca dowiedział się o zdarzeniu medycznym.

Pacjenci mogą składać wnioski do Funduszu od dnia 6 września 2023 r.

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego może również zostać wniesiony wtedy, gdy zdarzenie medyczne miało miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy (przed dniem 6 września 2023 r.), jeżeli wnioskodawca dowiedział się o zdarzeniu medycznym po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Maksymalny okres, w którym można złożyć wniosek to 3 lata od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie medyczne, nawet jeżeli pacjent dowiedział się o zdarzeniu po dniu 6 września 2023 r.

Najwcześniejsza data kiedy mogło wystąpić zdarzenie medyczne to 6 września 2020 r.

Jeżeli pacjent dowie się o zdarzeniu medycznym w ostatnim okresu 3 lat to przysługuje mu jeszcze rok na złożenie wniosku.

1 2 3 4

Podobne artykuły

AKADEMIA JAKOŚCI 4 (2)
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Część 4: Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych (I)

27 listopada 2023
AKADEMIA JAKOŚCI 3
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Część 3 - elementy systemu jakości od 8 września 2023 r.

10 listopada 2023

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

AKADEMIA JAKOŚCI 5
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Część 5 - Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych (II)

18 grudnia 2023
Zrzut ekranu 2023-10-16 o 12.38.25
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Część 2 – ważne daty

20 października 2023
AKADEMIA_JAKOSCI_1.original-popr
AKADEMIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

Od starożytności do współczesności. Część 1 - jakość, spojrzenie ogólne

16 października 2023