Jest zarządzenie prezesa NFZ w sprawie POZ

Medexpress

Opublikowano 28 czerwca 2018, 12:21

Medexpress

Opublikowano 28 czerwca 2018, 12:21

Centrala Funduszu opublikowało ZARZĄDZENIE Nr 62/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie wprowadza nowe regulacje, wynikające z rozpatrzenia przez Fundusz, w wyniku rozmów w trakcie spotkań w dniach: 10.05. 2018 r., 20.06.2018 r., 26.06.2018 r. i, 27.06.2018 r. oraz wymiany korespondencji, wniosków zgłoszonych przez organizacje świadczeniodawców, dotyczących wzrostu nakładów na POZ w drugiej połowie 2018 r., w związku z poprawą jakości i dostępności do świadczeń lekarza POZ.

Postulaty mające charakter finansowy, zostały uwzględnione w zakresie niewykraczającym poza aktualne możliwości finansowe Funduszu - czytamy w uzasadnieniu. Wprowadzone przez Fundusz regulacje finansowe skutkują w drugiej połowie 2018 roku bieżącym wzrostem kosztów finansowania świadczeń POZ na łączną kwotę ok. 78,5 mln zł. Oszacowana kwota wzrostu kosztów nie wpływa na zmianę planu finansowego Narodowego Fundusz Zdrowia.

L.p.

Nazwa świadczenia

Jednostka rozliczeniowa

Wartość rocznej stawki kapitacyjnej, ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych

od

01.07.2018 r.

od

01.09.2018 r.

1.1

Świadczenia lekarza poz

Stawka kapitacyjna

147,00

1.2

Świadczenie lekarza poz w profilaktyce CHUK

Porada

110,00

1.3

Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowani ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów

Porada

49,00

1.4

Świadczenie lekarza poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Porada

49,00

1.5

Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)

Porada

49,00

1.6

Świadczenie lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu ,,dalekiego” w POZ

Porada

20,00

1.7

Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem karty

Porada

50,00

2.1

Świadczenia pielęgniarki poz

Stawka kapitacyjna

37,56

39,84

2.2

Świadczenie pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy

Porada

5,00

2.3

Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorować ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów

Porada

13,00

2.4

Świadczenie pielęgniarki poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Porada

13,00

2.5

Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)

Porada

13,00

3.1

Świadczenia położnej poz

Stawka kapitacyjna

23,28

25,68

3.2

Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej

Wizyta

31,00

3.3

Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej – wada letalna płodu

Wizyta

46,50

3.4

Wizyta patronażowa położnej poz

Wizyta

29,00

3.5

Wizyta patronażowa położnej poz / wizyta w opiece nad kobietą po rozwiązaniu ciąży – wada letalna płodu

Wizyta

39,00

3.6

Wizyta położnej poz w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych

Wizyta

15,00

3.7

Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów

Porada

13,00

3.8

Świadczenie położnej poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Porada

13,00

3.9

Świadczenie położnej poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)

Porada

13,00

3.10

Świadczenie położnej poz – pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

Porada

20,00

3.11

Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej, w okresie do 10. tyg. ciąży

Wizyta

215,00

3.12

Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 11. do 14. tyg. ciąży

Wizyta

140,00

3.13

Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 15. do 20. tyg. ciąży

Wizyta

140,00

3.14

Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 21. do 26. tyg. ciąży

Wizyta

168,00

3.15

Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 27. do 32. tyg. ciąży

Wizyta

140,00

3.16

Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 33. do 37. tyg. ciąży

Wizyta

140,00

3.17

Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 38. do 39. tyg. ciąży

Wizyta

140,00

3.18

Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie po 40. tyg. ciąży

Wizyta

140,00

3.19

Wizyta związana z wykonaniem Holtera RR

Wizyta

121,00

4.1

Świadczenia pielęgniarki szkolnej

Stawka kapitacyjna

76,56

84,00

4.2

Świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej

Stawka kapitacyjna

5,40

5.1

Świadczenia transportu sanitarnego w POZ – przewozy realizowane w ramach gotowości

Stawka kapitacyjna

5,16

5.2

Świadczenie transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ – przewóz na odległość (tam i z powrotem) 121 - 400 km

Ryczałt za przewóz

210

5.3

Świadczenie transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ – przewozy na odległość (tam i z powrotem) powyżej 400 km

Ryczałt za każdy km przewozu ponad 400

0,84

Źródło: NFZ
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / poz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31