Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Lekarze rodzinni chcą zmian w opiece koordynowanej

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 26 lutego 2024 07:51

Lekarze rodzinni chcą zmian w opiece koordynowanej - Obrazek nagłówka
Piszą w tej sprawie do minister zdrowia Izabeli Leszczyny.

Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, po zebraniu ponad rocznych doświadczeń płynących z realizacji opieki koordynowanej w POZ oraz w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie swoich pacjentów proponuje wprowadzenie zmian w organizacji opieki koordynowanej.

Ich celem jest między innymi zrównanie dostępu do zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce reprezentuje specjalistów medycyny rodzinnej z całej Polski. Swojego lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej wybrało ponad 34 mln Polek i Polaków. Po ponad rocznym okresie wdrażania opieki koordynowanej do POZ, na koniec roku 2023 ok. 70% podmiotów nadal nie zdecydowało się na rozszerzenie zakresu opieki, a część spośród realizujących opiekę koordynowaną zapewnia ją w pojedynczych obszarach terapeutycznych. Doświadczenia płynące z realizacji opieki koordynowanej na terenie całego kraju wskazują na konieczność zmian w tym zakresie.

- Naszym zdaniem obecna organizacja opieki koordynowanej doprowadziła do zróżnicowania zakresu świadczeń zdrowotnych w POZ. Spowodowała także nierówności w dostępie do diagnostyki i terapii chorób leczonych przez specjalistów. Ponadto uważamy, że niektóre obszary opieki koordynowanej nie powinny ulec zmianie, inne wymagają poprawy i zmian organizacyjnych - piszę w liście do minister zdrowia Izabeli Leszczyny prezes KLRwP dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk.

A jakie są postulaty KLRwP dot. opieki koordynowanej?

1. Popieramy i proponujemy pozostawienie dotychczasowej, elastycznej organizacji opieki koordynowanej, prowadzonej samodzielnie przez poradnie POZ w oparciu o podwykonawców konsultujących we własnych gabinetach, jak również w oparciu o specjalistów zatrudnionych w przychodni POZ oraz wykorzystujących sprzęt tych przychodni.

2. W celu rozszerzenia listy podmiotów POZ oferujących zakres świadczeń opieki koordynowanej potrzebna jest pomoc NFZ w organizacji opieki koordynowanej dla tych podmiotów poprzez stworzenie przez NFZ wykazu poradni specjalistycznych i gabinetów prywatnych specjalistycznych, gotowych do współpracy z lekarzami rodzinnymi w ramach opieki koordynowanej w całym kraju we wszystkich proponowanych obszarach terapeutycznych. Proponujemy zastosowanie rozwiązania podobnego do organizacji w Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK), czyli NFZ przygotuje listę placówek medycznych zakwaliYikowanych do realizacji opieki koordynowanej. Placówki POZ będą mogły wybierać do współpracy podmioty zakwalifikowane przez NFZ.

3. Konieczne jest unormowanie prawne udzielania świadczeń w zakresie dietetyki oraz uregulowanie wykonywania zawodu dietetyka jako osoby udzielającej świadczenia zdrowotne. Dotychczasowe rozwiązania nie wymieniają zawodu dietetyka wśró d zawodów medycznych.

4. Proponujemy rozszerzenie zakresu diagnostyki w ramach ścieżki nefrologicznej o badanie stężenia parathormonu i fosforu w surowicy oraz wykonywanie i dodatkowe Finansowanie badania USG nerek w trakcie konsultacji specjalisty nefrologa w opiece koordynowanej, w odniesieniu do leczenia przewlekłej choroby nerek.

5. Postulujemy poprawienie sposobu rozliczeń finansowych opieki koordynowanej, tak, aby nie dochodziło do konieczności zwracania środków finansowych za świadczenia, które mają status „ostrzeżenia” (aby takie świadczenia nie były zamienione po pewnym czasie na świadczenia ze statusem „błędu”, co skutkuje zwrotem środków finansowych). Najczęściej status „ostrzeżenia” w rozliczeniach finansowych dotyczy realizacji świadczeń z budżetu powierzonego i opieki koordynowanej w czasie jednej wizyty (np. wyników badań - wtedy generuje się ostrzeżenie a po pewnym czasie błąd kodu MZ co wymusza zwrot środków za wykonane świadczenia). Konieczność niesłusznego zwrotu środków jest bardzo frustrująca i zniechęcająca dla świadczeniodawców. W celu prawidłowego sfinansowania świadczeń trzeba tworzyć sztucznie dwie wizyty lekarskie. Uważamy, że rozwiązaniem może być utworzenie jednego kodu MZ dla podmiotów realizujących opiekę koordynowaną niezależnie od rodzaju finansowania badania diagnostycznego.

6. Analizując ostatnie doniesienia z różnych województw o zmniejszeniu finansowania i/ lub niewypłacaniu nadwykonań postulujemy rozliczanie wszystkich świadczeń i nadwykonań, ponieważ zmniejszanie środków przeznaczonych w danym podmiocie na opiekę koordynowaną i niewypłacanie nadwykonań powoduje zmniejszenie chęci kontynuowania realizacji świadczeń opieki koordynowanej przez podmioty ją prowadzące oraz zniechęcanie nowych podmiotów do rozpoczęcia opieki koordynowanej.

Źródło: Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)

Zobacz także