Kardiolodzy z ŚCCS wnioskują do ministra zdrowia

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-06-24 15:24

Grupa kardiologów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu złożyła wniosek skierowany do ministra zdrowia. W piśmie zespół kardiologów zabrzańskiego szpitala zwrócił się do Łukasza Szumowskiego z prośbą o wdrożenie procedur nadania ŚCCS imienia profesorów Stanisława Pasyka i Zbigniewa Religi. W uzasadnieniu lekarze powołali się na wybitne osiągnięcia nestorów kardiologii i ich przełomowe osiągnięcia w rozwoju śląskiego ośrodka.

Wniosek kardiologicznej społeczności

Z pismem do ministra zdrowia 17 czerwca 2020 roku zwrócił się zespół najbardziej doświadczonych kardiologów, w tym samodzielnych pracowników naukowych oraz wyszkolonych i pracujących w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu specjalistów kardiologów.

– Jako społeczność kardiologów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu jesteśmy pełni uznania dla wybitnych zasług profesorów Stanisława Pasyka oraz Zbigniewa Religi. Pozostajemy głęboko wdzięczni profesorom za stworzenie wybitnego na skalę ogólnopolską i europejską ośrodka specjalizującego się w dziedzinie terapii chorób serca, ale także za zaszczepienie nam najwyższych lekarskich wartości i ideałów, które staramy się dziś jak najlepiej przekazywać następnym pokoleniom medyków – mówi prof. Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM.

Dokonania wybitnych nestorów

Wniosek do ministra zdrowia śląscy kardiolodzy uzasadnili wybitnymi osiągnięciami profesorów Stanisława Pasyka i Zbigniewa Religi.

– Kiedy w roku akademickim 1983/84 prof. Franciszek Kokot zaproponował prof. Stanisławowi Pasykowi zorganizowanie nowej placówki kardiologicznej w Zabrzu, był to czas największego kryzysu ekonomicznego panującego w Polsce od zakończenia II wojny światowej. Prof. Stanisław Pasyk nie tylko sprostał zadaniu, ale prześcignął oczekiwania, tworząc jeden z najlepszych ośrodków kardiologicznych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie – mówi prof. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM.

Kardiolodzy ze ŚCCS przypominają, że prof. Stanisław Pasyk stworzył solidne podstawy naukowe, organizacyjne i ekonomiczne szpitalowi, dziś funkcjonującemu jako Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Lekarze wskazują także na pionierskie rozwiązania, wdrażane przez nestorów kardiologii i kardiochirurgii.


Przełomowe innowacje

Społeczność śląskich lekarzy kardiologów przypomniała, że to w zabrzańskim ośrodku powstała pierwsza na Śląsku i jedna z pierwszych w Europie pracownia hemodynamiki, w której realizowano terapię pacjentów ze świeżym zawałem serca oraz została uruchomiona pierwsza w Polsce karetka kardiologiczna. W ŚCCS już w 1987 roku uruchomiono program 24-godzinnego dyżuru w zakresie interwencyjnego leczenia zawału serca, będącego podstawą współczesnego systemu terapii tego schorzenia.
– Tak zwana karetka „K’, czyli Karetka Kardiologiczna, była w owym czasie rozwiązaniem pionierskim i innowacyjnym. Wielu z nas pracowało w zespole, który był kierowany do pacjentów z bólem w klatce piersiowej, do chorych z podejrzeniem zawału serca. Szybka interwencja zespołu i potwierdzenie w EKG zawału serca umożliwiało bezpośredni transport pacjentów z zawałem serca do naszego szpitala, co dawało możliwość niezwłocznego podjęcia leczenia inwazyjnego - dzisiaj, po prawie 30 latach uznawanego za postępowanie optymalne – wspomina prof. Andrzej Lekston, kierownik Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej ŚCCS.

Kiedy prof. Stanisław Pasyk zaproponował prof. Zbigniewowi Relidze stworzenie w zabrzańskim ośrodku nowoczesnej kardiochirurgii, idea zaowocowała wdrożeniem pionierskiego w skali Polski i Europy leczenia pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca z wykorzystaniem metody transplantacji. Pierwszy udany przeszczepem serca odbył się 5 listopada 1985 roku. Po nim nastąpiła cała seria kolejnych udanych transplantacji, które stanowią dziś znak rozpoznawczy Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Dobre praktyki

Opracowany w ŚCCS system szkoleniowy przewidywał udział lekarzy z innych ośrodków, którzy dzięki współpracy z zabrzańskimi specjalistami mogli szkolić się i implementować innowacyjne rozwiązania w swoich macierzystych ośrodkach. Śląscy eksperci zwracają uwagę, że profesorowie Stanisław Pasyk i Zbigniew Religa zbudowali solidne podwaliny pod dobre praktyki współpracy naukowej i klinicznej na poziomie ogólnopolskim i światowym, a dodatkowo w obszarze dialogu z interesariuszami systemu ochrony zdrowia.

Zdaniem kardiologów z ŚCCS to dzięki otwartej postawie udało się sukcesywnie wdrażać do koszyka świadczeń gwarantowanych kolejne procedury oraz budować stabilną pozycję ekonomiczną zabrzańskiego ośrodka.

– Pionierskie i w pewnym sensie wizjonerskie działania obydwu Profesorów, będących naszymi ojcami założycielami i mentorami, stanowiły bez wątpienia kamienie milowe w rozwoju całej medycyny. Wysoki pozom, jaki reprezentują współcześnie polska kardiologia i kardiochirurgia, są w znacznej mierze konsekwencją tych dokonań – mówi prof. Lech Poloński, emerytowany kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM.

Wartości i ideały

Śląscy lekarze wybór patronów swojego ośrodka motywują także postawą profesorów Stanisława Pasyka i Zbigniewa Religi, która w ich odczuciu stanowi wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń medyków.

– Profesorowie dali przykład równych szans rozwoju wszystkim lekarzom, który zależał tylko i wyłącznie od wkładu własnej pracy i zaangażowania. Obaj profesorowie są dla nas autorytetami i inspiracją, by każdego dnia stawać się lepszym lekarzem – mówi prof. Andrzej Lekston, kierownik Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej ŚCCS.

– Dziś wszyscy, cała społeczność Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, pracujemy na dalszy wzrost pozycji naszego szpitala. To zasługa zaszczepienia nam przez obu profesorów lekarskich ideałów, którym staramy się sprostać i zaszczepiać kolejnym pokoleniom lekarzy – dr hab. n. med., prof. SUM Oskar Kowalski, Kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca ŚCCS.

Wniosek w sprawie nadania Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrzu imienia Profesorów Stanisława Pasyka i Zbigniewa Religi podpisało 41 doświadczonych kardiologów ŚCCS z wieloletnim stażem pracy w zabrzańskim ośrodku, w tym 22 samodzielnych pracowników nauki, w tym 9 profesorów.

Źródło: Informacja prasowa

PDF

Zobacz także