Relacje

Na żywo

Konferencja prasowa: No-fault a projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Konferencja prasowa dot. idei no-fault w kontekście procedowanego obecnie w Sejmie projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie...

wczoraj, 10:50

Dziennikarz Medyczny Roku 2022:

Wśród nas są najlepsi

Nasza koleżanka z redakcji czasopisma „Służba Zdrowia” Justyna Grzechocińska otrzymała nagrodę główną i tytuł DZIENNIKARZA MEDYCZNEGO...

30 stycznia 2023, 11:22

Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - na żywo

O godzinie 11.00 odbędzie się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego poświęconą dodatkowym nakładom na szpitalne oddziały...

27 stycznia 2023, 10:58

Live

Parlamentarny Zespół ds. funkcjonowania izb lekarskich w Polsce

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy przed izbami lekarskimi. Analiza środowiska prawnego. Wysłuchanie dr. Z. Martyki.

27 stycznia 2023, 10:09

Sejmowa Komisja Zdrowia - opieka koordynowana w POZ - transmisja

Rozpatrzenie informacji na temat opieki koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) – zasady, wycena, sprawozdawczość – przedstawia...

26 stycznia 2023, 15:42

Live

Sejmowa Komisja Zdrowia - KSO

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

26 stycznia 2023, 14:03

ostatnie z kategorii "Relacje"

805 artykułów

Sejmowa Komisja Zdrowia - Fundusz Medyczny - transmisja

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o...

Live
Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk

Reforma w leczeniu uzdrowiskowym - planowana nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Podkomisja stała do spraw zdrowia psychicznego - uzależnienia behawioralne - na żywo

Rozpatrzenie informacji na temat uzależnień behawioralnych:

Vaccine Forum 2022:
Usługa wykonania szczepienia w aptekach - to korzyść dla pacjenta i systemu

Z prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, Elżbietą Piotrowską-Rutkowską rozmawiamy o usłudze...

Komisja Polityki Senioralnej - lecznictwo uzdrowiskowe - live

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat sytuacji lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce –...

Sejmowa Komisja Zdrowia - samorząd ratowników medycznych - transmisja

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zawodzie ratownika...

Parlamentarny Zespół ds. Suwerenności Lekowej Polski - transmisja

Krajowy przemysł farmaceutyczny - znaczenie dla polskich pacjentów i gospodarki narodowej.

Live:
Parlamentarny Zespół ds. Kardiologii

Organizacja ambulatoryjnej opieki kardiologicznej w kontekście zmian w POZ.

Podkomisja stała do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych - na żywo

Dyskusja na temat wprowadzenia innowacyjnych metod leczenia opartych o sztuczną inteligencję,...

Komisja do Spraw Petycji - zawód diagnosty laboratoryjnego - transmisja

M.in. rozpatrzenie uzupełnionej odpowiedzi Ministra Zdrowia na dezyderat nr 207 skierowany do...