Michał Modro:

Każdy może zgłosić uwagi do obowiązku zakrywania ust i nosa

Michał Modro

Opublikowano 14 kwietnia 2020, 14:19

Michał Modro

Opublikowano 14 kwietnia 2020, 14:19

Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;
  • na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż;
  • na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:

  • poruszania się przez osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
  • dzieci poniżej 2 lat albo osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.
Jednocześnie w przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.
Uwagi można przesyłać na adres dep-pr@mz.gov.pl do środy 15 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00.
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

prawa pacjenta / prawo / rozporządzenie / epidemie / rozporządzenie ministra zdrowia / pandemia / pandemie / COVID-19 / epidemia / testy na koronawirusa / koronawirus w Polsce / epidemia w Polsce dzień po dniu / pacjent a epidemia / MKS COVID-19 / koronawrus
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31