Kombinacja trzech leków wydłuża przeżycie pacjentów z przerzutowym, hormonowrażliwym rakiem prostaty

Wojciech Laska

Opublikowano 22 lutego 2022, 11:32

rak prostaty
Wojciech Laska

Opublikowano 22 lutego 2022, 11:32

Wyniki międzynarodowego, randomizowanego, podwójnie zaślepionego, kontrolowanego placebo badania klinicznego fazy III wskazują, że dodanie inhibitora receptora androgenowego – darolutamidu, do terapii deprywacji androgenowej i chemioterapii, wydłuża przeżycie mężczyzn z przerzutowym, wrażliwym na hormony rakiem prostaty. Badanie, które zostało przeprowadzone przez zespół badaczy z Massachusetts General Hospital (MGH), zostało opublikowane w New England Journal of Medicine.

Standardowe leczenie pacjentów z przerzutowym, wrażliwym na hormony rakiem gruczołu krokowego, obejmuje dodanie do terapii deprywacji androgenów, leku chemioterapeutycznego docetakselu lub inhibitora receptora androgenowego darolutamidu. Badania kliniczne, w których połączono wszystkie trzy metody leczenia, do tej pory przynosiły sprzeczne wyniki. Aby uzyskać jednoznaczne wyniki, badacze zaprojektowali duże, międzynarodowe badanie ARASENS obejmujące 1306 pacjentów z przerzutowym, hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego, którzy zostali podzielni na dwie równe grupy. Pierwsza grupa wraz z terapią deprywacji androgenowej i chemioterapią otrzymywała doustny inhibitor receptora androgenowego darolutamid, a druga placebo.

Mediana obserwacji pacjentów wynosiła około 3,5 roku, a wskaźnik przeżycia w obu grupach porównano po śmierci 533 pacjentów. Pacjenci, którzy otrzymywali darolutamid, mieli o 32,5% mniejsze ryzyko zgonu niż pacjenci nieprzyjmujący darolutamidu. Ponadto, u pacjentów przyjmujących darolutamid zaobserwowano wolniejszy rozwój nowotworu prostaty opornego na kastrację, mniejsze dolegliwości bólowe i potrzeby stosowania innych terapii przeciwnowotworowych. Połączenie trzech leków nie spowodowało bardziej toksycznych efektów w porównaniu z połączeniem tylko dwóch form terapii.

„Pomimo postępów w ostatnich latach, czas przeżycia pacjentów z przerzutowym rakiem prostaty jest krótka. Wyniki badania ARASENS są ważnym krokiem naprzód, a terapia tripletowa z darolutamidem powinna stać się nowym standardem leczenia pacjentów z przerzutowym, hormonowrażliwym rakiem prostaty”, mówi główny autor badania, dr n. med. Matthew R. Smith, Dyrektor Genitourinary Oncology Program at the Mass General Cancer Center, profesor Harvard Medical School.

Badanie było wspierane przez Bayer i Orion Pharma.

Źródło: ScienceDaily

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rak prostaty / nowotwór prostaty
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28