Blogosfera Medexpressu

Kompetencje i samodzielność pielęgniarek to przepis na skuteczną opiekę geriatryczną w Polsce! Geriatria Plus: pomysł świetny, ale „kto będzie w tych centrach pracował”?


Pielęgniarki Cyfrowe 2019-09-25 07:41
Kompetencje i samodzielność pielęgniarek to przepis na skuteczną opiekę geriatryczną w Polsce! Geriatria Plus: pomysł świetny, ale „kto będzie w tych centrach pracował”?

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Geriatria-Plus-pomysl-swietny-ale-kto-bedzie-w-tych-centrach-pracowal,198071,14,3.html

Od kilku lat rośnie liczba osób starszych i przewlekle chorych, którzy wymagają stałego leczenia, co wiąże się z comiesięczną wizytą po recepty lub zaopatrzenie medyczne.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest umożliwienie kontynuacji wypisywania leków przez pielęgniarki. Kontynuacja wypisywania zapotrzebowania na wyroby medyczne, opatrunki, czy leki stosowane przewlekle jest wspaniałą możliwością usprawnienia swojej pracy oraz niesie wiele korzyści dla pacjenta.

Po pierwsze, nie naraża chorego na przerwę przyjmowania leków z powodu np. nieobecności lekarza, co jak wiadomo może mieć fatalne skutki. Natomiast w okresie nasilenia zachorowań na sezonowe infekcje wirusowe, chroni tych pacjentów przed kontaktem w przepełnionych poczekalniach. Ułatwia też pacjentom mającym trudności w poruszaniu się, zwłaszcza samotnym dostęp do porady pielęgniarskiej bez konieczności oczekiwania na wizytę lekarską. Jeszcze jedną niezaprzeczalną korzyścią jest możliwość edukacji zdrowotnej, na którą lekarzowi niestety nie zawsze wystarcza czasu.

Do zadań pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego należy m. in.:

 • Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne osoby starszej
 • Określanie potrzeb żywieniowych - żywienie lecznicze osób starszych
 • Monitorowanie bólu i modyfikowanie dawek leku dla osób starszych
 • Ocenia natężenie bólu sygnalizowanego bądź rozpoznawanego u osoby w podeszłym wieku
 • Leczenie ran przewlekłych u osób starszych
 • Kreowanie aktywnej starości – prowadzenie aktywizacji, dobór form mobilizowania pacjenta geriatrycznego
 • Określenie zapotrzebowania na profesjonalne pielęgniarskie wsparcie podopiecznych w wieku starszym
 • Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego, środowiskowego w procesie diagnozowania, terapii i pielęgnowania osób w podeszłym wieku
 • Organizowanie opieki pielęgniarskiej, koordynowanie działań w środowiskowej opiece geriatrycznej
 • Kontrola i organizacja pielęgniarskiej praktyki zawodowej na podstawie aktualnego dorobku naukowego pielęgniarstwa
 • Zarządzanie jakością geriatrycznej opieki pielęgniarskiej
 • Ocena i różnicowanie fizjologicznych i patologicznych cech organizmu, dolegliwości oraz objawów chorobowych ze strony poszczególnych narządów i układów u pacjentów w wieku starszym wieku.
 • Interpretacja badań diagnostycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i elektrodiagnostyki wśród osób w wieku podeszłym
 • Zlecanie wybranych badań diagnostycznych.
 • Prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia i edukują pacjenta i jego rodziny w zakresie żywienia zalecanego adekwatnie do wieku osoby starszej.
 • Stosowanie specjalistycznego sprzętu w żywieniu pacjentów geriatrycznych z zachowaniem zasad aseptyki w miejscu podawania
 • Interpretacja wyników bilansu energetycznego adekwatnego do wieku pacjenta geriatrycznego
 • Nadzór nad wprowadzaniem zmian w stylu żywienia osoby starszej.

PDF

Zobacz także