Światowy Dzień Choroby Parkinsona

Konieczne zmiany w systemie opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona

Medexpress

Opublikowano 12 kwietnia 2021, 12:00

Medexpress

Opublikowano 12 kwietnia 2021, 12:00

  • Postęp w neurologii sprawia, że specjalista neurolog na drodze rozwoju zawodowego dokonuje pewnej subspecjalizacji np. w leczeniu stwardnienia rozsianego czy choroby Parkinsona.
  • Specjalizacja neurologów, rozwój technologii lekowych i nielekowych wskazują na potrzebę stworzenia wyspecjalizowanych Centrów Kompetencji dedykowanych określonym rozpoznaniom.
  • Choroba Parkinsona dotyka niemal 90 tys. Polaków - to ogromna populacja, wymagająca skutecznej koordynowanej opieki.
  • Pacjenci mówią jednym głosem o potrzebie stworzenia ośrodków dedykowanych chorobie Parkinsona.
  • W 2018 został opracowany model kompleksowej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona - zakładał stworzenie sieci ośrodków, które powstawałyby na bazie poradni specjalistycznych.
  • Centra powinny być ulokowane w ośrodkach, które już dziś mają wszystkie zaawansowane technologie i rozwiązania w chorobie Parkinsona oraz dostęp do wielu specjalistów - dzięki temu pacjent miałby szansę na życie lepszej jakości
  • Są gotowe rozwiązania - pacjenci, klinicyści, eksperci systemowi czekają na ich realizację. Rok 2018 był rokiem nadziei, że rozwiązanie bardzo proste, proponowane w formule pilotażu będą szansą na dostęp do opieki zdrowotnej wyższej jakości.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

choroba parkinsona / Opieka koordynowana / Małgorzata Gałązka-Sobotka
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30