Światowy Dzień Choroby Parkinsona Konieczne zmiany w systemie opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona

O tym jak zmienić system opieki nad pacjentami z chorobą Parkinsona mówi na dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.
Medexpress 2021-04-12 12:00

  • Postęp w neurologii sprawia, że specjalista neurolog na drodze rozwoju zawodowego dokonuje pewnej subspecjalizacji np. w leczeniu stwardnienia rozsianego czy choroby Parkinsona.
  • Specjalizacja neurologów, rozwój technologii lekowych i nielekowych wskazują na potrzebę stworzenia wyspecjalizowanych Centrów Kompetencji dedykowanych określonym rozpoznaniom.
  • Choroba Parkinsona dotyka niemal 90 tys. Polaków - to ogromna populacja, wymagająca skutecznej koordynowanej opieki.
  • Pacjenci mówią jednym głosem o potrzebie stworzenia ośrodków dedykowanych chorobie Parkinsona.
  • W 2018 został opracowany model kompleksowej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona - zakładał stworzenie sieci ośrodków, które powstawałyby na bazie poradni specjalistycznych.
  • Centra powinny być ulokowane w ośrodkach, które już dziś mają wszystkie zaawansowane technologie i rozwiązania w chorobie Parkinsona oraz dostęp do wielu specjalistów - dzięki temu pacjent miałby szansę na życie lepszej jakości
  • Są gotowe rozwiązania - pacjenci, klinicyści, eksperci systemowi czekają na ich realizację. Rok 2018 był rokiem nadziei, że rozwiązanie bardzo proste, proponowane w formule pilotażu będą szansą na dostęp do opieki zdrowotnej wyższej jakości.

PDF

Zobacz także