KRDL sprzeciwia się pulowaniu materiału przeznaczonego do badań laboratoryjnych ws. weryfikacji zakażeń SARS-CoV-2

98412775
Fot. MedExpress TV
Medexpress 2021-02-02 08:46

1 lutego 2021 roku Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych opublikowała stanowisko w kwestii zapowiedzi przez Ministerstwo Zdrowia stosowania pulowania do weryfikacji zakażeń SARS-CoV-2. Poniżej zamieszczamy jego treść.

„Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych stanowczo sprzeciwia się stosowaniu w medycznych laboratoriach diagnostycznych pulowania materiału przeznaczonego do badań laboratoryjnych w celu weryfikacji zakażeń SARS-CoV-2. W opinii KRDL istnieją poważne przeciwskazania do stosowania tej metody. KRDL zwraca uwagę, że zdaniem WHO pulowanie nie pozwala wykluczyć zakażenia SARS-CoV-2 u osób z tak uzyskanym wynikiem ujemnym RT-PCR. Światowa Organizacja Zdrowia akceptuje pulowanie w diagnostyce osób objawowych lub z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym COVID-19 jedynie w przypadku drastycznych braków zasobów diagnostycznych do badań molekularnych (NAAT), a do ich uzupełnienia zaleca w pierwszej kolejności szybkie testy antygenowe (RAT).

W Polsce w przeciwieństwie do niektórych innych krajów brakuje regulacji ułatwiających masowe badania przesiewowe, w których pulowanie mogłoby być akceptowalną metodą (nie tylko dla SARS-CoV-2). Wobec powyższego w opinii KRDL stwierdzenie prawidłowości wyniku z badania pulowanego obciążone jest dużym ryzykiem błędu, przez co budzi wątpliwości merytoryczne i etyczne.

KRDL przypomina także, że pulowanie stoi w sprzeczności z polskimi standardami jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznyvh oraz z wymogami sporządzania dokumentacji medycznej, które nakazują, by wynik badania był indywidualny".

Źródło: KIDL

PDF

Zobacz także