Kształcenie analityków medycznych. KRDL podtrzymuje stanowisko

Medexpress

Opublikowano 19 sierpnia 2022, 16:55

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 19 sierpnia 2022, 16:55

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 17 marca 2022 r. wyrażające sprzeciw wobec planów ministra zdrowia w przedmiocie wdrożenia nowego „Programu kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej”. Opublikowanie w dniu 17 sierpnia 2022 r. przedmiotowego programu będzie prowadzić do ponownego umożliwienia kształcenia osób nieposiadających wykształcenia medycznego celem uzyskania wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych, co stoi w sprzeczności ze wspólnymi intencjami Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i ministra zdrowia mającym na celu prawidłowe uregulowanie dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego. Mając na względzie konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjenta, jedynym gwarantem prawidłowego wykonywania zawodu są osoby kończące 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku analityka medyczna. Przepisy prawa znajdujące się w aktualnym obiegu prawnym tj. wynikające z ustawy o diagnostyce laboratoryjnej są wadliwe i w sposób nieuprawniony otwierają dostęp do zawodu diagnosty laboratoryjnego dla osób nieprzygotowanych do jego wykonywania. Także Uniwersytety Medyczne dostrzegając ten problem i podzielając wspomniane stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych od wielu lat nie prowadziły kształcenia podyplomowego na kierunku analityka medyczna kierując się w pierwszej kolejności argumentami związanymi z koniecznością zabezpieczenia prawidłowego diagnozowania pacjentów. W obecnej sytuacji niezwykle istotne jest, aby uczelnie medyczne zamiast uruchamiać kształcenie podyplomowe z zakresu analityki medycznej, rozszerzały stopniowo swoje działania w przedmiocie zwiększenia liczby miejsc dla diagnostów laboratoryjnych w zakresie kształcenia specjalizacyjnego bowiem to jest kluczowy problem z jakim obecnie zmaga się system ochrony zdrowia. Nie istnieje żadna przesłanka natury faktycznej oraz prawnej, która uzasadniałaby podyplomowe kształcenie na kierunku analityka medyczna.

Mając powyższe na względzie należy uznać, że opublikowanie przez ministra zdrowia w dniu 17 sierpnia 2022 r. „Programu kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej” stoi w rażącej sprzeczności z intencjami i działaniami podejmowanymi w ostatnich latach wspólnie przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych i ministra zdrowia mających na celu prawidłowe uregulowanie dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego, a w szczególności nie jest koherentne z intencjami prezentowanymi przez ministra zdrowia w projekcie ustawy o medycynie laboratoryjnej.

Źródło: KIDL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

diagności laboratoryjni / kidl
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30