Kto oceni wnioski inwestycyjne w sektorze zdrowia?

Fot. Thinkstock / Getty Images
Są zmiany personalne w Zespole do spraw merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.
Medexpress 2017-05-23 09:02

Przewodniczącym Zespołu do spraw merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia został Jakub Adamski, zastępca Dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia. Zastąpił Krzysztofa Łandę, który na początku kwietnia podał się do dymisji.

30 sierpnia 2016 roku weszła w życie ustawa z 21 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa wprowadza Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). To nowe narzędzie, uzupełniające mapy zdrowotne, pomocne przy ocenie inwestycji.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach ma zapewnić przejrzysty i racjonalny proces oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Umożliwi to IOWISZ, czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Ocena celowości inwestycji będzie miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Przede wszystkim ma przyczynić się do dostosowania usług medycznych (np. ich zakresu, miejsc ich świadczenia) do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w aktualnej perspektywie finansowej (czyli na lata 2014 – 2020) na ochronę zdrowia przewidziano środki europejskie w wysokości ok. 12 mld zł.

- IOWISZ to niezwykle ważny instrument gwarantujący właściwe kierowanie środków inwestycyjnych także unijnych w rozwój infrastruktury w służbie zdrowia. Zarówno podstawa tworzenia, jak i zasady funkcjonowania tego systemu zasługują na akceptację. To ważny instrument w ocenie zasadności wykorzystania i rozliczania nie tylko środków unijnych. Głównym celem nowej procedury jest przejrzyste i racjonalne wydatkowanie pieniędzy. Starający się o nie podmiot będzie musiał we wniosku udowodnić zasadność przyznania dofinansowania na daną inwestycję. Kaskadowa ocena wniosku: oddział NFZ, marszałek województwa i wojewoda gwarantuje rzetelność i przejrzystość podejmowanych decyzji. Mapy potrzeb zdrowotnych posłużą przygotowaniu, w oparciu o rzetelne analizy, także decyzji inwestycyjnych, o których mowa w Instrumentach Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ) - ocenia BCC.

Źródło: mz.gov.pl

PDF

Zobacz także